14/07/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ


1. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

2. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

7. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

17. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 198 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan Hacı Derviş Özkan Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Yeşilhisar – Sarıoğlan güzergahında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından altyapı inşaatının yapılması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından banliyö işletmeciliğinin yürütülmesine ilişkin düzenlenecek her türlü protokolü imzalamak üzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi

32. Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak olan elektronik sistemlerin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

33. Belediyemizin görev ve hizmetlerinin giderleri için, 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla 100.000.000,00TL’nin, İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslar arası Finans Kurumlarından borç veya kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

34. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Tanpınar Mah. Şehit Mehmet Erciyes Caddesi No: 50’de bulunan yeni Hal Kompleksi işletmesinin belirlenecek süre, bedel ve koşullarda 10 yıllığına devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

35. Fen İşleri Daire Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğünce elektrik arıza ekibi ve boyacı ekibinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabinli pikap’ın, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin görüşülmesi.

36. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Taşıma Aracın, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin görüşülmesi.

37. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 21.05.2014 tarih ve 2014/590 numaralı kararı ile, 27-28-29-30-31.05.2014 tarihleri arasında, Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli, eğitmen (Tercüman) Semra EVREN’in yurt dışına yapılan teknik inceleme ve temaslar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

38. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 11.06.2014 tarih ve 2014/676 sayılı kararı ile, Macaristan'ın Miskolc şehrinde 19-22 Haziran 2014 tarihleri arasında görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere, Meclis Üyelerinden Dursun ATAŞ, Hakan MAHİROĞLU, Metin MERMERKAYA ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yurt dışında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.

14.07.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

1. (39) Kayseri Gar Sahasında, yük taşımacılığının kent merkezinden çıkarılması kapsamında Belediyemiz ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (40) Şanlıurfa Valiliği'nin, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 150.000 Suriyelinin kendi imkanlarıyla misafir edildiği belirterek, Ramazan ayı münasebetiyle Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı talebinin görüşülmesi.
3. (41) Belediyemiz mücavir alan sınırlarının il sınırımız olması ile aynı zamanda hizmette kullanılan araçlarımızın yenilenmesi için, toplu taşımda kullanılmak üzere 35 adet otobüsün 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi gereğince alınması ve araç sayısının 2014 yılı bütçe T cetveline işlenmesi talebinin görüşülmesi.
4. (42) Mülkiyeti Mehmet TUNGA’ ya ait j35-d-20-a-2 pafta, 491 ada, 26 nolu taşınmazın Özvatan Belediyesi ile taşınmaz sahibi olan Mehmet TUNGA arasında yapılan protokol çerçevesinde, kullanım hakkının 5 yıl süre ile Özvatan Belediyesine devredildiğinden bahisle devralınan bu alana Belediyemizce mesire alanı yapılması hususunda hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (43) Belediyemizde Münhal Bulunan, İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne Ali PAKSOY'un, MEZARLIK Şube Müdürlüğüne Mehmet AKBAŞ'ın, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne TAMER KAPLAN'ın atamaları hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
6. (44) Aydemir DOĞAN isminin, Şehir içinde uygun görülen herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Tombaklı Cadde isminin, Şehit Komiser Adem İLKKILIÇ Caddesi olarak değiştirilmesi, Hacılar İlçesi Akdam Mahallesi, Özgüneş Caddesi, Buhara Çıkmazı Sokak ve Şahin Tepesi Sokak arasında kalan yola Taha Sokak isminin verilmesi, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan Papatya Cadde isminin, Velioğulları Caddesi olarak değiştirilmesi, Melikgazi İlçesi, Gesi Bahçeli Mahallesinde bulunan Baran Sokak isminin, Arslan Sokak olarak değiştirilmesi, talepleri.
7. (45) Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (46) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (47) Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (48) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, Erciyes Dağı kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (49) Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (50) İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının inceleme talebinin görüşülmesi.
13. (51) Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (52) Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (53) Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16. (54) Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (55) Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhitinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (56) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (57) Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (58) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (59) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (60) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (61) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (62) Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1,9,10,44,45,46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (63) Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (64) Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda 4365 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel ve 4364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
27. (65) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
28. (66) Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
29. (67) Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30. (68) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebinin görüşülmesi.
31. (69) Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
32. (70) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
33. (71) Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner adlı vatandaşlar bila sayılı dilekçeleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanıp, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olan Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
34. (72) Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih, 343 sayılı kararına istinaden onanan Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
35. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. (74) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi..
37. (75) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38. (76) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
39. (77) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
40. (78) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
41. (79) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42. (80) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
43. (81) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
44. (82) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
45. (83) Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.