1.5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Felahiye İlçesi, Kale Mahallesinde, Toplu Ahır yapılmak şartıyla Belediyemize tahsis edilen, 324 ada 111 ve 112 parsellerin bulunduğu alan ve civarında imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Belediyemiz Meclisinin, 10.10.2016 tarih, 474 sayılı kararına uygun onanan, Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edildiği anlaşıldığından, söz konusu alanın yeniden nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde yer alan 51 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Güney Mahallesinde 9302 ada 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, Adnan Doğu Kışlasının doğu kısmında mevcutta bulunan derenin fiili durumunun bölgede yapılacak olan imar uygulamalarını kolaylaştırması amacıyla planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 133, 134 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 ve 395 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Yahyalı Belediyesinin, Süleymanfakılı Mahallesi 119 ada 90 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Hacılar Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Yahyalı Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 411 ve 415 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Yahyalı İlçesi, Derebağ Mahallesinde 1/2000 ölçekli nazım imar planı yerel koordinat sisteminde bulunmaktadır. İmar planları arasındaki koordinat bütünlüğünün sağlanması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olması amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının, plan kararlarında değişiklik yapılmadan düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Suzan Handan ATEŞ isimli hayırseverin Belediyemizce yaptırılacak Engelsiz Çocuk Evi’ne Yüksel ATEŞ isminin verilmesi şartıyla yapacağı bağış ile ilgili protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
19.Belediyemiz ile İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu ve Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imzalanması için, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
20.Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. Tic. A.Ş.’nin Erciyes Kayak Merkezinde teleferik biletlerinin internet üzerinden tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından belirli bir komisyon karşılığında satışa sunulması talebinin görüşülmesi.
21.Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait, Felahiye İlçesi Kale Mahallesi 324 ada 111 parsel ve 324 ada 112 parsellerde bulunan taşınmazların Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına satın alınması talebinin görüşülmesi.
22.Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımına ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil etmeleri nedeniyle ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
23.Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneğine ilimizi başarıyla temsil etmeleri nedeniyle ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
24.2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K Cetveli”ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.
25.2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K Cetveli”ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.
26.Engelsiz Yaşam Merkezi Yapılması İşi için Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile Özderici Vakfı arasında imzalanan protokolün onaylanması talebinin görüşülmesi.
27..Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi taleplerinin görüşülmesi.
28.Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden sınırları değişen hizmet alanları ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
29.Felahiye İlçesi, Cumhuriyet ve Kale Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi                                                                                                                                          EK GÜNDEM
 
1.(30) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
2.(31) Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK’e takdir edilecek brüt ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
3.(32) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerin 2019 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin %10,73 oranında artırılması talebinin görüşülmesi.
4.(33) 2019 mali yılında ihtiyaç duyulması halinde boş kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanların net ücretlerinin tabloda belirtilen şekliyle ödenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(34) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye finansal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 29.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(35) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Cırkalan Mahallesi muhtelif ada ve parsellerde bulunan ticaret alanı olarak planlı arsaların satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7.(36) Erkilet Osmangazi Mahallesi 399 ada, 8 parseldeki 2. kat 6-8-9 numaralı dairelerin ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 12904 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların mahkemenin temyiz kararı gereğince davacının borcuna mahsuben kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
8.(37) Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(38) Develi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(39) Develi Belediyesi, Yeni Mahalle 2146 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(40) Felahiye Belediyesi, Kuruhüyük Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 131 ada, 95 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(41) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanda imar planlarına uygun olarak Kentsel Tasarım Projesinin yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(42) Kocasinan Belediyesi, Elagöz Mahallesi, 7147 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(43) Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 8605 ada, 43 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(44) Kocasinan Belediyesi, Himmetdede Mahallesi, 5251, 5374, 5375, 5252 ve 5373 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(45) Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 1167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 11.06.2018 tarih, 248 sayılı kararının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.
17.(46) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi, 2977 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(47) Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 492 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2018 tarih, 348 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde şahıslar tarafından yapılan itirazların görüşülmesi.
19.(48) Talas Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 5 sayılı kararı ile 07.01.2019 tarih, 2 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(49) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(50) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Dere Mahallesinde 1182 ada ve 1186 ada civarındaki parsel sahiplerinin plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22.(51) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde Karacaşak Deresinin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
23.(52) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 02, 03, 05, 06 ve 08 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(53) Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer Mahallesi, 1578 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
25.(54) Kocasinan Belediyesinin, Yemliha Mahallesi, Kızılırmak Nehri üzerinde Akıncı HES Projesi kapsamında 2 adet HES planlanması için nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
26.(55) Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6325 ada, 4 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
27.(56) Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
28.(57) Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı'nda gerekli düzeltmelerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
29.(58) İncesu İlçesi Sultansazı Mahallesinde 98 ada 51, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 79, 120, 126, 146 ve 155 parsel numaralı taşınmazlar ve civarının bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
30.(59) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(60) Melikgazi Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32.(61) Melikgazi İlçesi, Gültepe, Köşk, Kılıçarslan, Alparslan, Melikgazi ve Erenköy Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarını kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2018 tarih, 373 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
33.(62) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan, Mimarsinan Parkı ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
34.(63) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olan taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
35.(64) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Erciyesevler Mahallesi, 30 Ağustos Bulvarı ile Bozantı Caddesi kesişimindeki refüjde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
36.(65) Mülkiyetleri Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8266 ada, 3 parsel numaralı, İnecik Mahallesi, 10840 ada, 10 parsel numaralı, Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 29 ada, 45 parsel numaralı kısımların, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına 25 yıllığına trafo yeri olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
37.(66) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde bulunan arsaların satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.