1. Mevcut çöp depolama tesisimizde, 2016 yılı için atık bertaraf ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Melikgazi Belediyesinin, 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmaları devam eden Kocasinan Bulvarı üzerinde 2 adet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ise 1 adet olmak üzere 3 adet yaya üst geçiti projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Cırkalan Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Kuşcu Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6 pafta 758, 759, 760 parseller ve 9 pafta 4682, 4683 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Talas Belediyesinin, Kepez Mahallesi'nde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1 pafta, 1732 ve 1735 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.