1. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi
5. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi
6. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi
7. Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi
8. Kayseri Kent Konseyinin almış olduğu kararla, Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan yangın risk haritası hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Belediyemiz Meclisinin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı karı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Talas Belediyesi Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Zabıta Dairesi Başkanlığınca Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmelik hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aday memurların yerleştirilmelerine dair yönetmelik hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27. S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, Belediyemizle ile yaptıkları kira sözleşmesi konusunda açtığı tespit davası ile ilgili uzlaşma teklifleri hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28. Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir tarifesinin 3’ncü bölüm 2. Fıkrasının (i) bendinde geçen esenlik kurum hizmetlerinden “ Açık alanlar 2000m2’yi aşana her m2 için” sehven 0,80TL olarak belirlenen tutarın, 0,08TL olarak düzeltilmesi talebinin görüşülmesi.
29. Türkiye Ampute Futbol takımız Rusya’da düzenlenen 2012 Dünya kupasında dünya üçüncüsü olmuştur. Takım oyuncusu Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y. O öğrencisi Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın gösterdiği başarılardan dolayı 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
30. 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Tunusun Tunis kentinde düzenlenen NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri Birliği) konferansına katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN ve Proje Planlama Şb.Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın Belediyemiz Encümeninin 28.11.2012 tarih ve 47-1433 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclisin bilgilendirilmesi.
31. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev Sorumluluk ve Çalışma esaslarına ilişkin yeniden hazırlanan yönetmeliğin görüşülmesi talebi.
32. Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 55 itiraz dilekçesinin görüşülmesi talebi.
33. 5216 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı dahilinde dere yataklarının ıslah edilerek taşkın koruma kanallarına dönüştürülmesi işine ait hazırlanacak proje ihalelerinin KASKİ tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.

14.01.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1- (34) Gülük Mahallesi’ndeki çok katlı otopark ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otopark Ulaşım Tur. İnş. Taah. Prj. Müş. Telekom San. Tic. A. Ş’ye10 yıllığına tahsis edilmiş olup, söz konusu otoparkların parkmetre hizmetlerinde, uygulama birliğini ve tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla tahsisin Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına yapılması talebinin görüşülmesi.
2- (35) Mülkiyeti Belediyemize ait 75. Yıl Teleksi Tesisleri ile müştemilatların ve kar ezme makinelerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
3- (36)Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden intifa hakkı Belediyemize geçen Erciyes Kayak Merkezi Ana Giriş bölgesi 11424 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılı olan Teleksi 1 ve 2 tesislerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4- (37) Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili hazırlanan protokolün onaylanması talebinin görüşülmesi.
5- (38) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olarak belirlenen fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
6- (39) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden zabıta personeline, nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olarak belirlenen fazla mesai ücretinin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
7- (40) Belediyemizin ‘Kültür Yolu Projesi’ ile ilgili ihtiyaç olan uzman desteğinin sağlanması amacıyla Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ’nün 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmiş olup çalışmalar devam ettiğinden söz konusu protokolün 6 ay daha uzatılması ve yeni protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
8- (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. madde, 1. fıkra s) bendince, Şehir Mezarlığı ( Eski Mezarlık ve Taşlıburun Mezarlığı ), Anbar Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Erkilet – Bülbülpınarı Mezarlığı, Gesi – İldem Mezarlığı, Gayri Müslim mezarlıklarının önceden olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalması; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçe sınarlarındaki yukarıda sayılanlar dışındaki her türlü mezarlıklar ile ilgili kanunda belirtilen görevlerin ilçe belediyelerine devredilmesi talebinin görüşülmesi.
9- (42) KASKİ Yönetim Kurulu’nun Boş Kadro Değişikliği konusunda almış olduğu kararının, 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (d) bendi gereğince görüşülmesi talebi.
10- (43) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin 07.01.2013 tarih 18 sayılı meclis kararlarına istinaden 1.429.250,00 TL ödeneğin tenzil edilerek listede belirtilen harcama kalemlerine aktarıma yapılması talebinin görüşülmesi.
11- (44) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinden 2.779.052,48 TL ödeneğin tenzil edilerek aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
12- (45) Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2012 tarihinde sona eren 134 personelin 2013 yılında da çalışmalarına devam edeceklerinden, 2013 Mali Yılında ödenmek üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
13- (46) 2013 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
14- (47) SS. İldem Erciyes Toplu Konut yapı kooperatifinin, Mülkiyete Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 326 ada, 2 parsel ve 407 ada, 5 parseldeki hisse ile, Mülkiyeti Kooperatiflerine ait 406 ada, 2 ve 5 parsellerdeki hisselerinin karşılıklı takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
15- (48) 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri çerçevesinde, mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında konut ve ticaret alanı olarak belirli Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde muhtelif taşınmazların satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
16- (49) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “ Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin” onaylanması talebinin görüşülmesi.
17- (50) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.
18- (51) Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahalleleri’nde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
19- (52) Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
20- (53) Gesi Kuzey Mahallesi, Güner Sokak isminin, Çetinkaya Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
21- (54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22- (55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23- (56) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24- (57) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25- (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26- (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27- (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28- (61)Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
29- (62)Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parsel (yeni 11445 ada, 33 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi.
30- (63)Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
31- (64)Melikgazi İlçesi Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
32- (65)Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi.
33- (66)Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
34- (67)Melikgazi Belediyesi’nin, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
35- (68)Melikgazi Belediyesi, 09.01.2013 tarih ve 184 sayılı yazısı ile Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
36- (69)Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
37- (70)Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
38- (71)Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
39- (72) Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
40- (73) Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
41- (74) Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
42- (75) Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
43- (76) Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
44- (77) Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
45- (78) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
46- (79) Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
47- (80) Talas Belediyesi’nin Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
48- (81) Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
49- (82) Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
50- (83) Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
51- (84) Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
52- (85) Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar plan taleplerinin görüşülmesi.
53- (86) İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
54- (87) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
55- (88) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine istinaden Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebinin görüşülmesi.
56- (89) Becen Mahallesi sakinlerinin, Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
57- (90) Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
58- (91) 16-20 Ocak 2013 tarihleri arasında İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Anadolu Harikalar Diyarı’na yapılacak olan cihazları yerinde kontrol etmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY, Yapı Kontrol Daire Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCÜMAN’ın yurt dışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
59- (92) Encümenin 02.01.2013 tarih ve 01-01 sayılı kararı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Strassbourg Belediyesi’nin 08-12 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan ortak çalıştayına katılan Belediyemizin Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Mimar Nuriye TETİK’in görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
60- (93) Prof. Dr. Turan FEVZİOĞLU isminin Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.
61- (94) Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanın bağ ve sayfiye alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.