1.5216 Sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
2.Büyükşehir Belediyesine Denetim Komisyonuna, 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
3.Kocasinan Belediyesi Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde: Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih 206 ve 207 Sayılı Kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.İncesu Belediyesi Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yer altı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğindeki değişiklik ile ekmek, sade pide ve ekmek çeşidi üreten yerlerin alan kullanımlarında ve yüksekliklerinde düzenlemeler yapılmış olup, bu tür işletmelerin konut bölgelerinde yer alan konut parsellerinde müstakilen fırın yapılması talebinin görüşülmesi.
20.Binaların yangından korunması Hakkında yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili yönetmeliğin 169. maddesinin 2. fıkrasında bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve geçici 2. madde de bu yönetmelikten önce hazırlanan yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun hale getirileceği belirtilmekte olup, Belediye Meclisinin 11.07.2005 tarih ve 265 sayılı kararı ile yapılan düzenlemelerin yeniden yapılması talebinin görüşülmesi.
21.Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere Yenisu Caddesi ve Bülbül Pınarı Caddesi isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
    
EK GÜNDEM:
    
1.(22) Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklara ekte sunulan isimlerin verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(23) Zabıta Personeli için 2008 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.
3.(24) İtfaiye Personeli için 2008 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.
4.(25) 05–07 Aralık 2007 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentlerinde “Raylı Sistemler" Projesi ile ilgili olarak incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ‘in ayrıca; Kayseri Raylı Sistem Projesi Kapsamında 8–14 Aralık 2007 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde mevcut Kayseray Projesi “Araç İmalatı İlerleme” aylık toplantısına Elektronik Mühendisi Ümüt MUTLU, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.
5.(26) Belediyemiz Geçici İşçi Kadrosunda görev yapmakta iken 5620 Sayılı Kanunun 2. maddesinin C fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan ekli listede belirtilen 31 personelin 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin3’üncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, belirtilen tavan ücretlerini geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylak net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(27) Kocasinan Belediyesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
7.(28) Kocasinan Belediyesi Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi.
8.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 Sayılı kararlarının görüşülmesi.
9.(30) Melikgazi Belediyesi İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
10.(31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının görüşülmesi.
11.(32) Melikgazi İlçesi Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan kullanımlarının gerçekleştirilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli 29O nazım imar palını ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia uygulama paftalarında plan tadilat talebinin görüşülmesi.
12.(33) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi..
13.(34) Melikgazi Belediyesi Demirci yazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi..
14.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 4 Sayılı kararının görüşülmesi.
15.(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının görüşülmesi.
16.(37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih, 6 Sayılı kararının görüşülmesi.
17.(38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının görüşülmesi.
18.(39) Erciyes Dağı Turizm master Planı çerçevesinde yapım işlerine başlanacağından, Turizm merkezi sınırları içerisinde kalan mülkiyetlerin Belediyemize devir işlemlerinin başlatılması talebinin görüşülmesi.
19.(40) Kayseri- İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
20.(41) Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işinin; 10 yıllığına Yap İşlet Modeli ile cirodan pay alınması yöntemi ile ihale yapılması için Belediye Encümenine Yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.