14/04/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
 

 

1. 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebi.
2. 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebi.
3. 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümeninde dönem başına kadar görev yapmak üzere gizli oyla üye seçiminin yapılması talebi.
4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi.
5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi.
6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi.
7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi.
8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi.
9. Tarihi Kentler Birliğine, Birlik Tüzüğü gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 4 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi, Meclis dışından bir kişinin daha Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye olarak bildirilmesi halinde yedek üye sayısının da tüzük uyarınca Meclisimiz içinden 3’e tamamlanması talebi.

10. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2013 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi talebi.

11. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebi.

12. 31.03.2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçe sınırlarındaki (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin adı geçen ilçe belediyelerine devredilmesi talebi.

13. Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Develi İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Develi Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi.

14. Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Bünyan İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Bünyan Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi.

15. Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Yahyalı İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Yahyalı Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi.

16. Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin ( t ) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin ilçe belediyelerine devredilmesi talebi.

17. Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi.

18. Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi.

19. Belediyemiz tarafından hizmete açılacak olan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, müze giriş ücretinin; tam bilet 2 TL, indirimli bilet (öğrenci-öğretmen) 1 TL, 0-12 yaş arası ve 65 yaş üzeri ücretsiz olarak belirlenip belirlenmeyeceği talebi.

20. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

21. Kocasinan Belediyesinin, Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

22. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 883 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

23. Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 09.12.2013 tarih ve 881 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

24. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

25. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

26. Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

27. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

28. Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

29. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

30. Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

31. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

32. Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

33. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

34. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

35. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

36. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

37. Kocasinan Belediyesinin, Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

38. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

39. Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.