1.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2007 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi.
2.5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2007 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesine ek yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 20, 21 ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Sena İnşaat Mühendislik Gıda, Katı ve sıvı Yakıt, Basın Yayın, Nakliye, Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan 706 pafta, 7002 ada, 1 parsel, 4.513.58 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile, mülkiyeti Şirketlerine ait Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894 parseldeki 4000/11780 hissileri (1.465.43M2) ve Mithat paşa Mahallesi, 4 pafta, 2 ada, 22 parseldeki ½ hisseleri (6.562.50M2) ile takas yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 27, 28, 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 6593 ada, 1 parsel, 6594 ada, 1 parsel ve 6595 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde 1593 ada, 3121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkii, 125 pafta, 485 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile 19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 2 ayrı bölgenin, 1/5000 ölçekli 30J ve 28M Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 315 pafta, 2480 ada, 13 parsel, 315-336 pafta 533 ada, 5, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 5444 ada, 1 parsel ve 5445 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30O nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkii, 279 ada 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 1/25000 ölçekli K35-d1 ve K34-d2 Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kıranardı Belediyesinin, Mülkiyeti S.S Kıranardı Toplu Konut yapı Kooperatifine ait, Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Teröre karşı şehit düşen ailelere konut yapılarak teslimi konusunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun ortak hazırlamış oldukları Raporunun görüşülmesi.
27.5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanya’nın Krefeld Belediye Başkanı Gregor KATHSTEDE’nin, Kayseri İlimiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
29.Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi, Şehit annesi Rafet İnci’nin müracaatı ile oğlu Şehit Ahmet İnci isminin ilimizdeki bir bulvar, cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
30.Kayseri Raylı Sistem Projesi güzergâhındaki 10 adet orta ve 18 adet yan peronlu istasyonlara yerleştirilecek reklâm panolarının, reklâm kullanım hakkı, ekte sunulan teknik çizim ve şartname kriterlerine uygun olarak istenilen malzeme ve ekipmanın imalatlarının masrafları yüklenici tarafından karşılanarak yaptırılması kaydıyla 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
31.5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2008 Yılında tatil yapıp yapmayacağının, tatil yapacaksa hangi ayda yapacağının belirlenmesinin görüşülmesi.
32.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmış idi, şimdi ise sporcuların içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
33.Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Anbar Mahallesi, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı, 600.00M2, Konut alanı arsasının, Karpuzatan Mahallesi, 452-481 pafta, 3890 ada, 4 parsel numaralı, 5470.05M2, Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi
    
EK GÜNDEM:
    
1.(34) İlimiz içerisinde bertaraf yöntemi (geri kazanım–geri dönüşüm–düzenli depolama v.s.) kanun ve yönetmeliklerle belirtilen atıklar için planlanan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurulması işinin, Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın izni alınarak, Yap – İşlet modeli ile 49 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği, arsa tahsisi ve imtiyaz hakkının devir edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(35) Gesi Belediyesi, mülkiyeti Ali BEBÜTOĞLU adına kayıtlı 30-43 pafta, 327 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
3.(36) Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
4.(37) Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergahındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33K nazım imar plan paftasında, Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
5.(38) Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, mülkiyeti Erkilet Dayanışma ve Kültürel Vakfına ait, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
6.(39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
8.(41) Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi alanı batısında bulunan alan Dini tesis alanı olarak planlanmıştır.98 sayılı meclis kararında geçen ada nosunun sehven 1170 olarak yazıldığı anlaşıldığından, ada numarasının 1188 olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
10.(43) Talas İlçesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 361, 362, 373, 378, 395, 396, 472 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda TOKİ tarafından hazırlatılan1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan larının onaylanması talebinin görüşülmesi.
11.(44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
12.(45) Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
13.(46) Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
14.(47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
15.(48) Mülkiyeti Maliye Hazinesine it, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
16.(49) Talas İlçesi, Erciyes Belediyesinin koruma amaçlı İmar Planları hazırlanmamış olup, Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
17.(50) Melikgazi Belediyesi, 14.04.2008 tarih, 1704 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Esenyurt Mahallesi, 3316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18.(51) Kocasinan Belediyesi, 14.04.2008 tarih, 1006 sayılı yazısı ile pPervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19.(52) B.Bürüngüz – Subaşı arası ulaşım yolunun dar olması nedeni ile genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere yakıt ve iş makinesi temin edilmesi talebinin görüşülmesi.