1.Meclis Üyemiz Merve SARIOĞLU'nun Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Meclis Divan Kâtipliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, gizli oyla kâtip seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
2.Meclis Üyemiz Merve SARIOĞLU ve Zekeriye ERGÜNEŞ'in Meclis üyeliğinden istifa etmelerinden dolayı boşalan Encümen üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere, gizli oyla 2 adet üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
3.Meclis Üyemiz Zekeriye ERGÜNEŞ'in Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
4.Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
5.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Develi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Sivas İnşaat Emlak Bölge Müdürlüğünün Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, 1.Komando Tugayı General Vecihi Akın (Zincidere) Kışlasının bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Bünyan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesinde kadastro harici bölgede “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Talas Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi, Sarımsaklı Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Küçük Bürüngüz ve Büyük Bürüngüz Mahallelerinin bulunduğu alanda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin talebine istinaden 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi 835 ada 1 parsel, 851 ada 4 parsel, 12431 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 8729 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesinde 854 ada 1842 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Mahallesi, 597 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde ''1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı'' ihalesi kapsamında Talas İlçesi, Kepez Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Bünyan Belediyesinin, Bünyan İlçesi, Merkez Mahalleleri Sınırları İçerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için, uygulamada yaşanan sorunlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesinde 1953 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Akkışla Belediyesinin, Yeşil Mahallesinde 226 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesinde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi 1215 ada, 1 parsel, Vali İhsan Aras Mahallesi, 255 ada, 2, 3 parsel, Karamustafa Paşa Mahallesi, 57 ada, 35, 36 parsel ve Bahçesaray Mahallesi, 139 ada, 209 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında İncesu Belediyesi tarafından alınan ortak işbirliği kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100.Yıl Mahallesi 358 ada 76 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, mülkiyeti Felahiye Merkez Camii Yaptırma Yaşatma ve Hizmet Derneğine ait, 4 pafta, 144 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Bünyan Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Develi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Tomarza Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Erenköy Mahallesinde 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
43.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulanan bulvar, cadde, sokak, meydan, küme evler ve diğer yapıların isimlendirilmesi, mevcut isimlerinde değişiklik yapılması ile ilgili CSBM Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
44.Melikgazi, Develi ve İncesu İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği’nin doğalgaz bacaları konusundaki mevzuat değişikliğinden dolayı revize edilmesi doğrultusunda hazırlanan Yağlı Kanal - Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
46.Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projeleri ile ilgili olarak Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
47.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın "Kadın Üretiyor, Kayseri Kalkınıyor" projesi kapsamında işbirliği yapılabilmesi ve protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 4756 ada, 193 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 5232 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
49.Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı-Gesi Kentsel Sit Alanı-Tavlusun Kentsel Sit Alanı-Engir Gölü Doğal Sit Alanı-Germir Doğal Sit Alanı-Germir Kentsel Sit Alanı, şeklinde belirlenen 6 Bölgede Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapım işi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.04.2007 tarih ve 196 sayılı kararı ile İller Bankası A.Ş.’ye verilen yetkinin geri çekilmesi talebinin görüşülmesi.
50.Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2015/803 esas, 2018/316 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin, 11.08.2014 tarih, 515 sayılı kararına uygun onanan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edildiğinden, söz konusu alanın yeniden nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
51.Belediyemiz Meclisinin 12.02.2018 tarih, 54 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 2 ayrı dilekçe ile askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
52.Kocasinan İlçe Bütünü Revizyon Nazım İmar Planı'nın bir aylık askı ilan süresinden sonra askı ilan edilerek yürürlüğe giren yerel koordinatlı plan değişikliklerinin, planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve planların güncellenmesi amacıyla ITRF koordinatlı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftalarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
53.Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları kapsamında Mülkiyeti Maliye Hazineye ait Hacı Kılıç Mahallesi, 103 pafta, 1666 ada, 1 parsel ile Pervane Mahallesi, 148 pafta, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
54.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
55.Talas Belediyesinin, Kayseri Talas İlçesi Sınırları İçerisinde Başakpınar Mahallesinde sınırları gösterilen alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
56.Kayseri İli, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde 2581 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 42 hektarlık alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
57.Akkışla İlçesi, Yeni Mahallesi, 122 ada, 25, 26, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazlar ve civarını kapsayan plan tadilatına, eski haline dönmesi yönünde askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
58.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kayapınar-Cumhuriyet Mahallesi, Ağca Maşat Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Kayapınar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait, J35-d-13-d-4-a pafta, 164 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 
 
 
                                                                                                                                   EK GÜNDEM
 
1.(59) "Ulaşım Ana Planı" kapsamında öngörülen raylı sistem hatlarından olan "Talas Mevlana Furkan Doğan" hattı için İslam Kalkınma Bankası'ndan kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(60) KAY-TUR A.Ş.’nin 13.04.2018 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 2.000.000,00-TL artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 2.000.000,00-TL’nin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
3.(61) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10864 ada, 7, 8, 9, 10 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti şahıslara ait Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 2923 ada, 109 parsel numaralı taşınmazın karşılıklı takas edilmesi hususunda yapılan yeni talebe göre 09.04.2018 tarih, 2018/180 sayılı meclis kararının tashih edilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(62) Melikgazi Belediyesinin, Büyük Bürüngüz Mahallesinde 139 ada 25 parsel, 107 ada 10 parsel, 151 ada 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(63) Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesinde 4268 ada 1 parsel ve 4266 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(64) Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde 11660 ada, 2 parsel, 11661 ada, 1, 2, 3, 5, 6 parsel ve 12210 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(65) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5401 ada 3 ve 5 parseller, 5404 ada 2 parsel, 5405 ada, 2 ve 4 parseller, 5406 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(66) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(67) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 769 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(68) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesinde Kentsel Sit Alanı olarak planlı alanın genişletilerek planlanması talebinin görüşülmesi.
11.(69) Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 6723 ada 3 parsel, 11408 ada 19, 20, 21, 22 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(70) Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde mülkiyeti şahısa ait olan 12741 ada 4 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ ve sayfiye alanı olarak planlı söz konusu taşınmazın mülkiyet sahibi tarafından ibadet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
13.(71) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 1756 ada 3, 4 parseller, 1757 ada 10 parsel, 1759 ada 3, 4, 5, 6 parseller, 4857 ada 1, 2, 3, 4, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(72) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 1770 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 12251 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(73) Mimarsinan OSB kavşağının bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 13.11.2017 tarih, 423 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 3 ayrı dilekçe ile askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
16.(74) Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi içerisinde bulunan viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun, mevcut tescilli parsellere bastığı belirtilmiş ve planların değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
17.(75) Yeşilhisar Belediyesinin, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde bulunan, tapuda mera olarak kayıtlı 216 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın yaklaşık 2 hektarlık kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(76) Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 283 ada, 1 parsel, 284 ada, 1, 2 parsel, 285 ada,1 parsel, 286 ada 1 parsel ve 288 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(77) Sarız Belediyesinin, Sarız Çok Programlı Lisesinin doğusunda bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(78) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 147, 148 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(79) Melikgazi Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih, 175, 177, 178 ve 179 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(80) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(81) Kocasinan Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih, 86, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(82) Talas Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 47, 48, 49 ve 50 sayılı kararları ile 09.05.2018 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(83) İncesu Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(84) Yahyalı Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.