1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2011 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
 2. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Hacılar Belediyesinin, mülkiyeti Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfına ait, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1 /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 2, 3 parsel, Yeniköy Mahallesi, 1001 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19 parsel, 3526 ada, 1 parsel, 10232 ada, 19, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmaz malikinin talebi ile Nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda Nazım İmar Plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Çevre düzeni planı değişikliği, Nazım İmar Plan değişikliği ve İlave Nazım İmar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 1778 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait İl Özel İdaresine tahsisli, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait olan parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan taşkın koruma baraj alanının bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. Talas belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararı ile, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 32. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 33. Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 34. Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 35. TMMOB Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı kararı ile Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili kararın iptal edilmesine ilişkin talebinin görüşülmesi.

 

14.05.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 1. (36) 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası ile, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
 2. (37) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 10.000.000 TL ödeneğin Ulaşım Planlama Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin harcama kalemine aktarılması talebinin görüşülmesi.
 3. (38) Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin 10.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirket sermayesi 2.500.000.TL.’den 5.000.000.TL’ye çıkarılmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (39) Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. 25.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirket sermayesini, 1.000.000TL’den, 4.500.000TL ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (40) Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ nin % 40 hissedarı olduğu Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ nin % 20 hissesini 16.050.000.-$ (ABD doları) karşılığında satın almıştır. Ulaşım A.Ş.’ nin Yonca A.Ş.’deki hisse oranına göre ödemesi gereken sermaye karşılığı 6.420.000.-$ (ABD dolar) dır. Ulaşım A.Ş. bu tutarın 1.420.000.-$ nı (ABD doları) öz sermayelerinden ödeyeceklerini, kalan 5.000.000.-$ (ABD doları) miktarının ödemesini, vadesi oranında doğacak faiziyle birlikte borçlanma suretiyle yapması gerektiğini belirtmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e bendi hükmünce en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 10 nu geçen söz konusu iç borçlanmanın yapılabilmesi ve/veya Banka Kefaleti verilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (41) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi Karpuzatan mevkii, Melikgazi İlçesi Aydınlar ve Yeşilyurt mevkiindeki gayrimenkuller ile İl özel İdaresine ait Kanlıyurt mevkiinde bulunan gayri menkullerin takas işlemine ilişkin yapılan protokolün, Kayseri 2. İdare mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına istinaden, iptal gerekçesi yerine getirilerek, İl özel İdaresi lehine oluşan, 9.647.298,69TL farkın hesaplarına yatırılması, Belediyemizce asfalt çalışmaları nedeniyle ödenen KDV dahil 7.877.424,97TL’ninde Borçlar kanununun hükmü gereğince İl Özel İdaresinden istenilmesi hususunun görüşülmesi.
 7. (42) Talas İlçesi, Yazyurdu Mahallesi içerisinden geçen açık kanalın ıslahı için gerekli proje ve ihalelerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. Maddesinin son bendi gereğince KASKİ tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. (43) UKOME kararıyla kabul edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
 9. (44) 15-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan çalıştaya katılan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Mimar Nuriye TETİK’in Belediyemiz Encümeninin 21.03.2012 tarih ve 12-330 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
 10. (45) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 11. (46) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 12. (47) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 13. (48) Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 14. (49)Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 15. (50) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-b-24-d-2 pafta, 7093 ada, 11 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 16. (51) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 17. (52) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 18. (53) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii, 145 ada, 133, 134 ve 135 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 19. (54) Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (55) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3249 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı ve park alanı olarak planlı alanlarda trafo binalarının imar planına işlenmesini talebinin görüşülmesi.
 21. (56) 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan ekip binasının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 22. (57) 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 825 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 23. (58) 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, uygulama imar planı sınırlarına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (59) Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, Akyazı Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 252 pafta, 1499 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 25. (60) Melikgazi Belediyesinin; Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 26. (61) Melikgazi Belediyesinin; Yeşilyurt Mahallesi 5 pafta, 856 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 27. (62) Melikgazi Belediyesinin; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 7843 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 28. (63) Melikgazi Belediyesinin; Eğribucak Mahallesi 1486 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 29. (64) Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den gönderilen CD ortamında yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal olarak verilere uygun şekilde imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 30. (65) Mehmet EKE adına vekili Avukat Nurhan EKE YILDIRIM’ın Osmanlı Mahallesinde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanması hususundaki Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih, 141 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi.
 31. (66) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 32. (67) Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 3145 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 33. (68) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 34. (69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince Melikgazi Belediye meclisinin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 35. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince; Melikgazi Belediyesinin 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 36. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 37. (72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 38. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 39. (74) 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 40. (75) Belediyemizce inşa edilecek olan Bilim Merkezinin, danışmanlık hizmetleri ile iç tefrişatının TUBİTAK tarafından karşılanması için hazırlanacak ön kati protokol ve sözleşme imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.