1.Belediyemizin 2009 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebi ile, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin birlikte değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesi 06.05.2010 tarih, 3028 sayılı yazısı ile Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi Gesi-Kuzey Mahallesinde bölgeyi batı istikametinden doğu istikametine bağlıyacak olan 25m’lik yolun mevcut yerleşim alanları ve arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yeniden planlaması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.