1. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 31 ve 32 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Yeşilhisar Belediyesinin, Derebağ Mahallesi, 633 ada, 1, 9 ve 14 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11089 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 863 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 2956 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesinde 1008 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde 142 ada, 37 ve 49 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde 1525 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 654 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesinde 1765 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 1 pafta, 114 ada, 1 ve 2 parsel ile 1 pafta, 194 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 63, 65, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 16, 17, 18 ve 19 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi hususunda karar ittihazının görüşülmesi. 
43. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. İlimizde faaliyet göstermekte olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Kilis Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla illerindeki sığınmacılar için yardım ve destek talep etmektedir. Belediyemizce mücavir alanlar dışında meydana gelen her türlü sel, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen, iç ve dış göç hareketleri nedeniyle mağdur olan insanlar ve terör nedeniyle göç eden ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi. 
46. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
47. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
48. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
49. Melikgazi İlçesi, Çorakçılar Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi. 
50. Belediyemizce, Ulusal Bankalar, İller Bankası veya Uluslararası Finans Kurumlarından 95.037.179,63 TL kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
51. Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve çalıştırılması hususunda; Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
52. Suçla mücadeledeki etkinliğin artırılması, muhtemel olaylar karşısında gerekli tedbirlerin alınması, faillerin yakalanması, hukuki delillerin elde edilmesi, asayiş ve güvenliğe katkı sağlaması amacıyla kurulan ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"nin hazır halde bulunması ve genişletilmesi için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
53. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 3.500.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesine eklenmesi talebinin görüşülmesi. 
54. KASKİ Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 50 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen “Kadro Değişikliği” konusunun görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla karar verilmesi talebinin görüşülmesi. 
55. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı yatırım programı içerisinde %50 si Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında hibe, %50 si de İller Bankası A.Ş. kredisi kapsamında yapılması planlanan projelerin artışlarının onaylanması talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (56) Belediyemiz iştiraki olan şirketlerdeki diğer hisselerin Belediyemiz adına devralınması, belirlenen hisselerin nominal değerlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi ve bu işleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (57) Kayseri Yeni Otogar - Kuzey Çevre Yolu bağlantısının bulunduğu kısımda yapılacak çalışmayla ilgili tüm masrafların Belediyemiz bütçesinden ödenmesi için, TEİAŞ ve Belediyemiz arasında yapılacak bir protokolün imzalanması için, Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (58) Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 9 parsel numaralı, 5.924,88m² yüzölçümlü, uygulama imar planında CNG (SDG) ikmal istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (59) Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin şirket sermayesinin 2.000.000,00-TL’den 6.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 3.530.656,00-TL’nin ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (60) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
6. (61) İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:129 adresindeki yemekhanenin, Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (62) E-plan Otomasyon Sistemi pilot uygulaması kapsamında yürütülmekte olan mekansal plan türlerinin ve sayılarının belirlenmesine, planların taranması ve sayısallaştırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (63) Basın Yayın Müdürlüğümüz bünyesindeki Beyaz Masa hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobil araç alım talebinin görüşülmesi. 
9. (64) Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin 19.000.000,00-TL’den 24.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden miktarın ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
10. (65) Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, K34-c-05b-2a pafta, 7316 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (66) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (67) Gökkent ve Germir Mahallelerinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebinin görüşülmesi. 
13. (68) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde bulunan 716 ada, 92 parsel (yenisi 10630 ada, 79 parsel) no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (69) Melikgazi Belediyesinin, Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan 1031 ada, 11, 15 ve 16 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (70) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (71) Konaklar Mahallesi, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, 29.01.2016-28.02.2016 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda askı-ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi. 
17. (72) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (73) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel, 8676 ada, 1, 2 parsel, 8660 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (74) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel nolu taşınmaz ve cinarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebinin görüşülmesi. 
20. (75) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde 11461 ada, 12 ve 13 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (76) Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3695 ada, 1 parsel, 3697 ada, 1 parsel, 3626 ada, 1 parsel, 3629 ada, 1 parsel, 3651 ada, 1 ve 2 parsel, 3655 ada, 1 parsel, 3640 ada, 1, 2 ve 3 parsel, 3702 ada, 1 parsel, 3694 ada, 1 parsel, 3683 ada, 1 parsel, 3624 ada, 1 parsel, 3623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (77) Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 6963 ada 1 parsel, Mimarsinan Mahallesi, 4796 ada, 1 parsel, Erciyesevler Mahallesi, 4422 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (78) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde bulunan 988 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (79) Develi Belediyesinin, Güney Aşağı Mahallesi 451 ada 76 ve 77 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (80) Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (81) İncesu Belediyesinin, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan 106 ada, 120, 122, 169, 170 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (82) İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan 206 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (83) İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesinde 367 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (84) Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 144 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (85) Bünyan Belediyesinin, 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebinin görüşülmesi. 31. (86) Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 367 ada, 273 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ilave 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 32. (87) Bünyan Belediyesinin, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun, Bünyan geçişinde bulunan kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (88) Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (89) Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (90) Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi, 4166-4183-4186-4265-4191-4187 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (91) Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan 55 ada, 20, 31, 32 ve 99 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (92) Tomarza Belediyesinin, Söğütlü Mahallesi 105 ada 192, 193, 195, 196, 242 ve 246 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (93) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 72, 75, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (94) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (95) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
41. (96) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (97) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
43. (98) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
44. (99) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
45. (100) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
46. (101) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
47. (102) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
48. (103) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
49. (104) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
50. (105) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
51. (106) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.