14/03/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ


1. Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Kemal TÜRKTEKİN vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU’nun, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanmış olan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış oldukları itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

4. İlçemiz 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının imar yollarının açılmasını kolaylaştırmak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla Enerji Nakil Hatlarının imar planlarında yer altına alınarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün yaptıkları hayır eserlerinin yakınlarındaki uygun cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.