1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

3. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

4. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi 10371 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 196 ve 200 sayılı kararları ile 07.10.2022 tarih, 220 ve 221 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kayseri İl bütünü 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih, 163 ve 165 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Felahiye Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6117 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Felahiye İlçesi, Beyler Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve tapu kayıtlarında Beyler Mahallesi geçen 19,49 ha alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Talas Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 148 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Yahyalı Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. İncesu İlçesi, Karahöyük Mahallesi 106 ada 121 parsel numaralı alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) planlamasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Özvatan İlçesi, Küpeli Mahallesi'nde bulunan Beate Vilding Caddesi isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi No:68/1 adresinde bulunan binanın önünden geçen isimsiz yola Asude Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi sınırları içerisinde belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki isimsiz yollara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Şehit Hayrettin EREN isminin yaşatılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

24. Erciyes Kayak Merkezinde 2022-2023 sezonunda kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi için ihaleye esas bedelin tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Akkışla İlçesinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçedeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için Akkışla Kaymakamlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Belediyesi ve S.S. Akkışla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

27. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

28. Bünyan İlçesinde Seyir Terası yapılması işi ile ilgili Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

29. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ekli listede yer alan 24 adet sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür (KAYTUR) A.Ş’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

30. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübüne 38.000,00 TL nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

31. Melikgazi İlçesi, 38 pafta, 247 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Hunat Hatun Medresesi’nin tahsisi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

32. İncesu Belediyesi’ne 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

33. Okul inşa edilmesi için, Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi 4633 ada 6 parselde bulunan 10 adet dairenin Kayseri Büyükşehir Belediyesine şartlı bağış yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Durmuş ŞİGAN ve Şaziye ŞİGAN arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN' a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

34. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, uygulama imar planında turizm tesisi alanı olarak planlı, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8859 ada, 17, 18, 20 parsel numaralı taşınmazların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

35. Tomarza İlçesi, Aşağı Mahalle, 133 ada, 19, 20 ve 21 parsellerde bulunan Müftülük Binası restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulamaların yapılması, 133 ada, 2 parselde bulunan Merkez Çarşı Camii çevre düzenleme projesinin revize edilmesi ve uygulamalarının yapılması, Pınarbaşı İlçesi, Melikgazi Mahallesi, 101 ada, 13 parselde bulunan Melikgazi Türbesi’nin Restorasyon projesinin hazırlanması, çevre düzenleme projesi uygulama ve basit bakım onarımlarının yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

36. Süt İşleme Tesisi yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği (YİKOB), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Akkışla Belediyesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

37. Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Kentsel Sit Alanında 16173 ada, 2 parsel üzerinde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait yapının 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1558 ada, 483 parselde bulunan binanın, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, halkımızın sivil toplum örgütlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve sivil toplum kuruluşlarının kamuyla işbirliklerini artırmak amacıyla Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

39. Kocasinan İlçesi, Yazır Mahallesi 6046 ada, 1 parsele yapılmak istenen cami yerinin tarım dışı kullanımının uygun olmadığından bağlı bulunduğu bakanlıktan kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.

40. Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının doğusunda kalan alandan geçen Ambar Suyu Deresinin imar planlarına işlenmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

41. Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi 279 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. İncesu İlçesi, Süksün-Cumhuriyet Mahallesi, 2079 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz üzerinde sınırları belirlenmiş olan alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş sınırın 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

43. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Felahiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

44. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

45. Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4702 ada 27 parsel ve 6725 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

46. Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde, 568. Sokak, 361. Sokak, 362. Sokak, 364. Sokak ve 366. Sokakların bulunduğu bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih, 247 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

47. Kocasinan İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde (tapuda Esentepe Mahallesi), 6313. Cadde ve 90. Sokak ile 6316. Cadde ve 95. Sokak arasında kalan bölgede 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

48. Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, Kocasinan İlçesi, Osmangazi Mahallesi 15840 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 9112 ada 1 parselin batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

49. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10521 ada 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

50. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

51. (1) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.11.2022 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (2) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarih ve 104 sayılı ve 09.11.2022 tarih, 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

53. (3) Yahyalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Meryemana Mevkii, 157 ada, 45, 47, 48, 49 ve 93 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (4) Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi 985 ve 166 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

55. (5) Sarız İlçesi, Kıskaçlı Mahallesi 125 ada 3, 4, 5, 6 ve 126 ada 17, 18, 19 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

56. (6) İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 ve 1210 ada numaralı alanda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

57. (7) Akkışla Belediye Meclisinin 11.11.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (8) Akkışla ilçe sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

59. (9) Develi İlçesi, İbrahimağa Mahallesi sınırlarında bulunan, 597 ada 40, 41 ve 42 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

60. (10) Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırlarında bulunan, 1837 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

61. (11) Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, 332 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

62. (12) Melikgazi İlçesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

63. (13) Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Oymaağaç ve Şeker Mahallerinde Şehir Hastanesinin batısında bulunan Devlet Demiryolları Hattı ile Bekir Yıldız Bulvarı arasında kalan bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih, 292 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

64. (14) Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 3 parsel numaralı (tevhid ve ifraz işlemi sonrası 10 parsel) taşınmazı ihale yolu ile alan firmanın dava dosyası hakkında sulh olunması talebinin görüşülmesi.

65. (15) Felahiye İlçesinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçedeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için Felahiye Kaymakamlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi ve Felahiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

66. (16) Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesi, 266 ada, 12 parsel numaralı, 10,75m² yüzölçümlü taşınmazdaki Hazineye ait 5/240 (0,22m²) hissenin satın alınması ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

67. (17) Kayseri’de yer alan taşkın kanallarının kamulaştırılması ile ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

68. (18) Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7572 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanan spor salonunu Kayseri Gençliğinin Spor, Eğitim ve Sosyal Etkinliklerde kullanması amacıyla gerekli imalat işlemlerinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

69. (19) Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Örenyerinde ışıklandırma çalışması yapılması amacıyla Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.