1. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi. 
4. Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi. 
5. Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi. 
6. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 16 İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılına ait Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi. 
7. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi. 
8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 30.000.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Anbar Mahallesi 2985 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 1278, 1279 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Yeniköy Mahallesi 995 ada 100 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6296 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde afet riski olan alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Develi Belediyesinin, Kayseri-Niğde ayrımı Develi il yolu kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada, 173, 186 ve 191 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 382 ve 387 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Tomarza Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 6722 ada, 1, 2, 3 no’lu parseller, 3918 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller ile 3919 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller ve 3969 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Felahiye Belediyesinin, Baraj Mevkiine yapılan imar planına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Bünyan Belediyesinin, Hazerşah Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 496 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 1278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Mustafa Şimşek Caddesinin devamı olan Konaklar, Germir ve Gökkent Mahallelerinde de devam eden yolun çevre bağlantıları ile beraber açılabilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Develi İlçesi Aşık Seyrani, Reşadiye ve İbrahimağa Mahallelerinde bulunan cadde ve sokağa "HÜSEYİN ŞAHİN" ve "ESAT CEBECİ" isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi ve İncesu İlçelerindeki muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi. 
42. Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesislerle ilgili Kocasinan Belediyesi ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
43. Belediyemizin sosyal faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet (39+1 kapasiteli) otobüs satın alınması talebinin görüşülmesi. 
44. Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 124 parsel numaralı, 2.034.73m² yüzölçümlü, uygulama imar planında akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın, satışının yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
45. Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 20. Maddesinin uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla konuya ilişkin gerekli tanımların yapılarak plan notu düzenlenmesi hakkında karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
46. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM
1. (47) Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca yürütülmekte olan 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında “Büyükşehir Meslek Akademisi Fizibilite Çalışmaları ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” başlıklı faaliyet teklifinde kurumumuzu temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya “Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
2. (48) İncesu Belediyesine 4.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
3. (49) Polonya’nın Sosnowiec kentinde 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen toplantıya Proje ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU ve İhale İşleri Şube Müdürü İsmail GÜNGÖR’ün görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
4. (50) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II Sayılı Cetvelin (Memur Boş Kadro Değişikliği) kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (51) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
6. (52) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Konaklar Mahallesinde Melikşah Caddesi ile Tavlusun Caddesinin kesiştiği bölgede kavşak çalışması ile ilgili nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7. (53) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 6895 ada 1 parsel, 8581 ada 1 parsel, 8580 ada 1 parsel, 6897 ada 1 parsel, 6896 ada 1 parsel, 2994 ada 1,2 ve 3 parseller, 2995 ada 1,2,3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (54) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi
9. (55) Melikgazi Belediyesinin, Yenimahalle 6945 ada 1 parsel ve 2852 ada 3,4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (56) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 8315 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (57) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Baheçelievler Mahallesi, 278 ada 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (58) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 11660 ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (59) Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (60) Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (61) Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16. (62) Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 10, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (63) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 591 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (64) İncesu Belediyesinin, Süksün Zafer Mahallesi, 427 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (65) İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 89 ada 265 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (66) Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesinde 501 ada güneyinde 25 metre genişliğinde yolun bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (67) Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (68) Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (69) Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 167 ve 176 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (70) Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Küpeli Mahallesi, 169 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (71) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 392, 393, 394, 395, 396 ve 397 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26. (72) Melikgazi Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 421 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27. (73) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28. (74) Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 ve 246 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29. (75) Talas Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30. (76) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31. (77) Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32. (78) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33. (79) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34. (80) Bünyan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 74 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35. (81) Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. (82) İncesu Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 109 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37. (83) Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Mahallesi, Fındıkbaşı Mevkii, 8269 ada, 217 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
38. (84) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 1348 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
39. (85) Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde 6814 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40. (86) Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesinde 601 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
41. (87) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 9.500.000 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.