1. Talas Belediyesinin, Talas Mahallesi Harami mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. İncesu İlçesi, Bedir Bağları mevkiinde, TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü) ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün görüşlerine istinaden, enerji nakil hattı güzergahının ve dere yataklarının nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Yeşilyurt Mahallesi’nin bir kısmında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden onanarak ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.