1.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan - Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 37 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22.Salih ZENGİNER’in, Karadere Bağları mevkiinde cadde ve sokaklardan birine Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi Muhtarı Mehmet ÖZKAN, Mahallelerinde mevcut bulunan sekiz adet cadde ve sokak isminin, kendisinin belirttiği isimlerle değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
24.Suluova Belediyesinin, Belediyemiz ile Kültürel, Sosyal, Ekonomik ve Ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
24.Pakistan’ın Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye isim verilmek üzere, Kayseri’ye mâl olmuş iki şahsın isminin belirlenmesi, ayrıca Kayseri’de belirlenecek ana caddelerden birine Pakistan’ın milli şairi Allam Muhammed İkbal’in isminin verilmesi telebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
26.Seçkin ÇETİNKAYA, 18 Nisan 2010 tarihinde şehit düşen kardeşi, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
27.Halit ERKİLETLİOĞLU ve Mustafa İLHAN’ın, Bandırma Vapurunun kaptanı, Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
28.5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılacaksa hangi ayda yapılacağının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
29.Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşıma biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak kesinti yapılmaktadır. Doğalgazlı olarak çalışan araçların çevre dostu olması, hava kirliliğini azaltıcı yakıt kullanması, hava kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmasından dolayı, 10.08.2009 tarih ve 319 sayılı Meclis kararı ile doğalgazlı araç sahiplerinden %5'lik durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmamasına karar verilmiştir. Doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi.
30.Kadir Has Kongre merkezi civarında bulunan ve Estetik kurulca tespit edilen yapıların görüntülerinin verdiği çevre kirliliğinin önlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen imalatların Belediyemizce yapılmasına izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
31.Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %96 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Spor Etkinlikleri Tur.İnş. San.ve Tic. A.Şti.ne, tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
32.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mevkii, 41 pafta, 5357 parsel üzerinde gelişigüzel halde yapılı olan barakaların kaldırılarak, yapılan yeni proje kapsamında, düzenli ve uyum içerisinde yapılacak olan dükkânların, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, 10 (on) yıllığına kira karşılığı yaptırılması için Belediyemiz encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
33.Hakkari Valiliğinin, İllerinde kullanılmak üzere 10 adet dış mekan oyun gurubunun verilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

1. (34) Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında mevcut imar planlarına göre uygulama yapılarak geçmiş değerleri yaşamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, bölgeye ait olarak hazırlanan koruma amaçlı revizyon imar planlarının açıklama raporları ile beraber incelenerek onanmak üzere, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulması talebinin görüşülmesi.

2. (35) Hayır sahibi Akkadın BAYSA, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan Kalemkırdı Caminin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır.” İfadesinin yazılması karşılığında Melikgazi, İlçesi Sakarya Mahallesi, 472 pafta, 6566 ada, 1 parsel üzerinde yapılı olan binanın zemin katında bulunan 1 nolu daireyi Belediyemize bağış yapması talebinin görüşülmesi.

3. (36) Bilgi Teknolojileri Şubesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan Şaban SELVİTOP’un 02-16 Ağustos tarihleri arasında, Brüksel/Belçika’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında verilecek olan eğitimlere katılmak üzere görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

4. (37) İspanya-Barselona (Tarragona) kentinde 15-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri Civarı Elektrik T.A.Ş tarafından, yapılacak olan teknik inceleme gezisine Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi, ayrıca Dilsan Enerji LTD. ŞTİ. Tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Belediyemize yönelik olarak 21-25 Haziran tarihleri arasında Almanya-Duseldorf ve Hannover kentlerinde yapılacak olan programına katılmak üzere Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un ve Zabıta Dairesi Başkanı Ali ÇELEBİNİN görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

5. (38) Doç.Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi.

6. (39) Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebinin görüşülmesi.

7. (40) İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

8. (41) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

9. (42) Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10 ve 15 parseller ile 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Meclis kararında geçen, Kocasinan Belediyesinin talep yazısında sehven belirttiği 84 parsel nosunun 846 olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi.

10. (43) Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğunun, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

11. (44) Talas İlçesi Şakşak mevkiinde Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

12. (45) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parsel bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

13. (46) İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

14. (47) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

15. (48) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

16. (49) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12d pafta 109 ada, 30 nou parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

17. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

18. (51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

19. (52) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebin görüşülmesi.

20. (53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

21. (54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

22. (55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 136 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

23. (56) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. (57) Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

25. (58) 13–15 Mayıs 2010 tarihleri arasında Almanya’nın en büyük fidan üreticilerinden Bruns firmasında incelemelerde bulunmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Akif YAVUZ ile Park Bahçeler Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN Belediye Encümeninin 12.05.2010 tarih 19-379 sayılı kararı ile 13-15 Mayıs 2010 tarihleri arasında yurtdışına yapılan seyahat hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

26. (59) Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/2500 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (60) İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un 07-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’nın Frayburg kentine görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.

28. (61) Gazze’ye yardım götürürken Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

29. (62) Doğadan bin yılda yok olabilen poşet kullanımının önüne geçilmesi ve mümkün olduğu kadar az kullanılmasını temin için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Naylon Poşete Hayır” kampanyasının başlatılması talebinin görüşülmesi.

30. (63)Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının hazine garantili borçları da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı borçlarının toplamı, bu borçların önümüzdeki yıllar itibari ile ödeme programı talebinin görüşülmesi.