1. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı tarafından, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 3003 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın 15675 m²’lik kısmının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
44. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
45. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari taksi ve taksi durakları yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
46. Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
47. Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Sokağı olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
48. KASKİ Müdürlüğü tarafından 2015 yılı yatırım programı içerisinde %50 si Su ve Kanalizasyon Altyapı projeleri kapsamında hibe, %50 si de İller Bankası kredisi kapsamında yapılması planlanan Bünyan, Sarıoğlan İlçeleri içme suyu Projesinin tarafımızdan karşılanacak olan tutara ek olarak 2.500.000,00TL nin artışı nedeni ile, İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi alınması hususunda her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
49. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı bütçesinde bulunan 455.000,00TL ödeneğin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının ekli listedeki harcama kalemlerine aktarma ve ekleme yapılması talebinin görüşülmesi. 
50. Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki karşılıkları farklılık gösteren, uygulama imar planlarına göre düzeltilmesi gereken, geometrik yapısı düzgün olmayan, yeni açılan veya açılacak bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin düzeltilmesi amacıyla 16 ilçe belediyesi sınırları içerisinde numaralı isim verilmesi talebinin görüşülmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (51) Kocasinan ilçesi, Pervane Mahallesinde bulunan ve halen Orman Bölge Müdürlüğünce kullanılan arsanın Belediyemizce değerlendirilmesi hususunda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği birine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (52) Kayseri İli ve ilçelerinde bulunan kültürel varlıkların tüm dünyada kabul gören teknik ve yöntemlerle rölevelerini çıkarmak üzere ilgili kurumlarca protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (53) 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca boş kadro karşılığı gösterilerek 2015 yılında belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanlara, kadro ünvanı hizasında gösterilen ücretlerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
4. (54) Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. 
5. (55) Hacılar İlçesindeki isimsiz yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı, "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (56) Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (57) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (58) Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (59) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (60) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (61) Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (62) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
13. (63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
14. (64) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (65)Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebinin görüşülmesi. 
16. (66) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (67) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (68) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, mülkiyeti Mülhak El-Hac Narullahzade Mehmet Bin Nasrullah vakfına ait, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (69) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (70) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (71) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (72) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (73) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (74) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (75) Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (76) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (77) Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (78) Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (79) Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (80) Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (81) Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (82) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 170 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (83) Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (84) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı doğrultusunda çalışmaları devam etmekte olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (85) Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (86) Özvatan Belediyesinin, 04.09.2015 tarih, 593 sayılı yazısı ile, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (87) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
38. (88) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (89) 07-13 Eylül 2015 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Bosna Hersek’in Mostar Kentinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ, Basın Danışmanı Osman YALÇIN ve Müfettiş Mustafa YALÇIN Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 26.08.2015 tarih ve 2015\\1504 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin Bilgilendirilmesi.