1. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 196, 197, 198, 199 ve 200 sayılı kararları ile 07.10.2022 tarih, 219, 220, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesi'nde, 4446, 4447, 4448 numaralı imar adalarının mücavirinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, 6431 ada, 105 parsel numaralı taşınmaz, 6431 ada, 27, 28, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 parsel numaralı taşınmazlar, 6204 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ve tescil harici alanlardan oluşan yaklaşık 180 hektar büyüklüğündeki alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Talas Belediyesi’nin, Başakpınar Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan sürecinde yapılan itirazların yoğunluğu ve bu itirazların üst ölçekli plan değişikliği gerektirmesi sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planının düzenlenerek yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Özvatan Belediyesi’ne 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Tomarza Belediyesi’ne 25.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Yeşilhisar Belediyesi’ne 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Sarız Belediyesi’ne 4.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.