1.5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları Stratejik Planının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 6393 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 8673 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ve 241 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mahallesinde bulunan 8705 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 1,89 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 12780 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 142 ve 148 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Felahiye İlçesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesinde 102 ada, 14, 18 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 168 ve 169 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediyesinin, Yemliha Mahallesi, Ankara-Kayseri Karayolu civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi Merkezini kapsayan sınırları belirlenen alanın 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi 129 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Pınarbaşı Belediyesinin, merkez mahallelerini ilgilendiren alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük Gümüşgün Mahallesi 53 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde 1877 ada 1 parsel, 1569 ada 2 parsel, 1916 ada 1 parsel, 1617 ada 1 parsel ve 747 parselin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 366, 367, 370, 371, 374 ve 377 adaları içerisindeki muhtelif parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Talas Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi ve Talas İlçesi, Harman ve Mevlana Mahallelerinde öneri planda gösterilen, 5393 sayılı kanunun 73. maddesi kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatlarının ortak işbirliği ile yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Akkışla Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık, 5393 sayılı kanunun 73. maddesi kapsamında 23.02.2018 tarih ve 2018/11280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Kentsel Dönüşüm Alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde bulunan 1574 ada 11, 12, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.İncesu İlçesi, Subaşı Mahallesinde Köyiçi Mevkiinde tapunun 190 ada, 1, 3 ve 6 numaralı parsellerinde bulunan “Subaşı Höyüğünün” I. derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Develi Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 69 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 61 ada 147 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Yeşilhisar İlçesi, Köşk Mahallesi, 1397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.İller Bankası A.Ş tarafından ihalesi yapılan Sarız ve Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işleri için toplam 5.750.000,00 TL ek kredi kullanımına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                EK GÜNDEM

31.(1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
32.(2) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif meydan, cadde, bulvar ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
33.(3) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
34.(4) Kilis İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde kayıtlı olup ambulans vasfını yitirmiş 8 adet aracın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na karşılıksız ve bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.
35.(5)  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak tüm eğitim faaliyetleri için Belediyemize ait eğitim tesisleri ve Kaymek A.Ş.'ye ait tüm tesislerimizin karşılıklı işbirliği çerçevesinde kullanılabilmesi için işbirliği protokolü imzalanmak üzere Belediye Başkanımız Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Yardımcısı Serdar ÖZTÜRK'e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
36.(6) Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi 6593 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
37.(7) Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
38.(8) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi sınırında kalan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Proje alanında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
39.(9)  Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde daha önce planları yapılan 42 hektarlık alanın, yol bağlantısının sağlanması amacı ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.(10)  Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 22,20 hektarlık alanın, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Kentsel Yenileme alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
41.(11)  Sarız Belediye Meclisinin 02.08.2019 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.(12) Talas Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 142 ve 144 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
43.(13) Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
44.(14) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 259, 260, 261 ve 262 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
45.(15) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
46.(16) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 184 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
47.(17) Sarız İlçesi, Çağşak Mahallesi 146 ada, 72 ve 75 parsel numaralı taşınmazların civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzen plan tadilatı ile 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
48.(18) Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 12299 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
49.(19) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın Melikgazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Kılıçkaya Caddesi kesişimindeki kavşakta imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
50.(20) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10540 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
51.(21) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi 11482 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
52.(22) Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan 367 ada, 290, 292, 293 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
53.(23) Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın güneydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
54.(24) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi 4599 ada, 45 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
55.(25) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi 4598 ada, 60 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
56.(26) Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 119 ada, 90 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda aksaklıklar yaşanmasından dolayı, proje sahibi S.S. Mustafabeyli Köyü Sulama Kooperatifi Başkanlığının başvurusuna istinaden, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2019 tarih, 11 sayılı kararının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.