1.Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel ve 3214 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 263, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 128, 129 ve 130 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 231 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Kayseri 2. idare mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alana yeni nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Pınarbaşı Belediyesinin, Aşağıkaragöz Mahallesi, 128 ada 48 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Akkışla Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi mezarlığından başlayarak Vekse Mahallesi'ne kadar olan Sunalar Caddesi isminin Hacı Hüsnü Demir Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan Rendsburg Caddesi isminin Yavuz Sultan Selim Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. Felahiye İlçesi, Büyüktoraman İstiklal Mahallesi'nde bulunan 839. Sokak isminin Berk Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. Prof. Dr. Harun GÜNGÖR isminin uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Dr. Sami İPEK isminin uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
18. Kadir Has Stadyumunun kiralanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
19. Tacettin Veli Mh. İnönü Blv. Kayseri Lisesi A Blok No:72 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
20. Kayseri sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin EBA ders içeriklerine erişebilmelerini sağlamak için tablet bilgisayar temin edilerek öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
21. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince birimlerin harcama kalemlerinden 200.000.000,00 TL’nin ekleme ve tenzil yapılması talebinin görüşülmesi.
22. Pınarbaşı Belediyesine 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
23. Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 6990 ada, 2 parsel ve 6606 ada, 40 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih, 174 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
24. Hacılar Belediyesinin, Beğendik ve Sakarçiftliği Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                           EK GÜNDEM

25. (1) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 97.254,49 m² yüzölçümlü, 9020 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (2) Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde bulunan, Karpuzatan Deresi ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
27. (3) Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 7094 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
28. (4) Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih, 169 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
29. (5) Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt ve Germir Mahallelerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarih, 211 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
30. (6) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
31. (7) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Aşık Veysel Bulvarı kesişimi katlı kavşak projelerinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
32. (8) Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesinde, Tekstilciler Sitesinin batısında bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
33. (9) Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin, Mimarsinan OSB’nin batı kısmından ağır tonajlı araçların geçmesi için planlan yolun revize edilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının yapılması talebinin görüşülmesi.
34. (10) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 143, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35. (11) Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. (12) Talas Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 175 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37. (13) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 281, 282, 283, 284 ve 285 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38. (14) Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Karagöz Geçidi Sokak isminin Ayyıldız Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
39. (15) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde bulunan 1465. Sokak isminin Lavanta Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
40. (16) Boğazlıyan Belediyesi Başkanlığı’na, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet paletli kepçe ve 2 adet damperli kamyon tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
41. (17) Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini tamamlamasından dolayı, sermaye tamamlama kararına katılınıp katılınmayacağı, katılınacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.
42. (18) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.