1.Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 784 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Erkilet Osman Gazi ve Erkilet General Emir Mahallelerinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 411, 412 ve 415 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.