1. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 421, 426 ve 437 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 463 ve 464 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 233 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için, söz konusu mahalle sınırları içerisinde bulunan Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait olan, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 6198 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, gelişme konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, su kanalı ve yol olarak planlı olan alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
48. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
49. Türk Kızılayı Genel Başkanlığı'nın, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, yaşanan olaylardan etkilenen, ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda yardımı yapılması talebinin görüşülmesi. 
50. Belediye Meclisimizin 12.01.2015 tarih, 41 sayılı kararı ile Mahalli İdareler Seçimlerine kadar beher yıllığının %10 artırılarak, ilk yıl için aylık 110.000,00-TL ücretle Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilen 1.155 araçlık parkmetre işletmeciliği ile ilgili işletim maliyetindeki artış ile diğer faaliyet konularında daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğundan, tahsis bedelinin 50.000,00-TL’ye düşürülmesi talebinin görüşülmesi. 
51. Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden 80.000.000,00TL İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
52. Belediyemizce yapımı düşünülen Doğal Ürünler Hobi Bahçelerinin kuruluşu, tasarımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
53. Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR" ın adının verilmesi, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
54. Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi talebinin görüşülmesi. 
55. Belediyemiz Meclisince, 27.11.2015 tarih, 1028 nolu kararı ile kabul edilen 2016 yılı Gelir tarifesinin “10-Belediye otobüsleri ile ilgili hizmetler” maddesinde bulunan nottaki “Ancak; 40 km’den sonrasına araç tahsisi yapılamaz” ibaresinin kaldırılması talebinin görüşülmesi. 
56. Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesini 20.000.000,00-TL artırmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 19.200.000,00-TL’nin %25’i olan 4.800.000,00-TL’nin tescil tarihinden önce 15 gün içerisinde, kalan kısmının da 24 ay içerisinde ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
EK GÜNDEM

1. (57) 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi. 
2. (58) 2016 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi. 
3. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerini uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvelin (Memur Kadrosu İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi. 
4. (60) Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personele (Kaski dahil), T.C. Anayasasının değişik 53. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi yapılması hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (61) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (f) bendinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (62) İntifa hakkı Belediyemize ait tarihi Kayseri Lisesinin içerisinde bulunan sosyal tesislerin, hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait KAY-TUR A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
7. (63) Felahiye Belediyesi 2015 yılı kesinleşmiş bütçesi 3.950.000 TL olup 2015 Yılı Kasım ayı sonu harcaması 2.285.146,09 TL gerçekleşmiştir. Felahiye Belediyesinin 2015 yılı için 1.200.000 TL Ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (64) Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini 20.000.000,00 (Yirmimilyon).-TL artırmasından dolayı bazı ortaklarının rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Ulaşım A.Ş.’nin ortakları tarafından kullanılmayan 400.000,00-TL. olan rüçhan hakkını, tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
9. (65) Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 26.11.2015 tarih, 2384 sayılı yazısı ile, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
10. (66) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
11. (67) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselde yer alan cami alanının karşısında bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebinin görüşülmesi. 
12. (68) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 5923 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 10962 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
13. (69) Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
14. (70) Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
15. (71) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
16. (72) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
17. (73) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
18. (74) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
19. (75) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
20. (76) Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (77) Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22. (78) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (79) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (80) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (81) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26. (82) Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
27. (83) Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
28. (84) Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
29. (85) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (86) Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31. (87) Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
32. (88) Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (89) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (90) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (91) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (92) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (93) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (94) Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (95) Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
40. (96) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
41. (97) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
42. (98) Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
43. (99) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
44. (100) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
45. (101) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
46. (102) Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
47. (103) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
48. (104) Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
49. (105) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
50. (106) Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
51. (107) Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
52. (108) Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
53. (109) İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
54. (110) Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
55. (111) Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
56. (112) Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
57. (113) Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
58. (114) Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
59. (115) Belediyemizde münhal bulunan Daire Başkanlıklarından; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına Ayşe ÖNDER’in, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına da Mehmet EVEREKLİ’nin atandıklarına dair Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.