GÜNDEM :

 

  1. İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  2. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  3. Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih ve 298 sayılı kararı ile Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  5. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  6. Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  7. Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  8. Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  9. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 4423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  10. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin yerleşimi, K34-b-12-d pafta, 109 ada, 90 ve 91 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  11. Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  17. Hanif BAYKAN’ın, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye Baykan Bulvarı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  18. 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  19. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  20. Kocasinan İlçe Müftülüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 parsel nolu İmar planında Cami olarak belirlenmiş taşınmazın dini hizmetlerde kullanılmak üzere, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsisi talebinin görüşülmesi.
  21. Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes Dağı Sosyal tesisleri içerisinde bulunan kafeterya ve kayak kulübü işletmeciliğinin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  22. 2006 yılında yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik ve 2007 yılında Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (madde 31) ile bu işleri yürütme görevi ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. 5747 Sayılı yasa ile İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu sebeple 2009 yılında 3 İlçe (Talas, Hacılar, İncesu) ve İlk Kademe Belediyelerine verilen kapı numarası verme işlerini yürütme yetkisinin kaldırılarak bu yetkinin Belediyemiz hinterland sınırları içinde ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği Büyükşehir Belediyemize verilmesi talebinin görüşülmesi.
  23. Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğünün maddi durumu yetersiz kişilerin İŞKUR tarafından iş görüşmelerine gönderilmekte kullanılmak üzere, aylık 200 biletin ücretsiz verilmesi talebinin görüşülmesi.
  24. Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2010 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
  25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

14.12.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

  1. (26) Avrupa Birliği Hibe Destekli Projeleri kapsamında Yapılan Beğendik Projesi ödemesi hakkında Hacılar Belediyesinin talebi konusunun, 2560 Sayılı Yasanın (Değişik 3009) 6. maddesinin (m) bendi gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi.
  2. (27) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
  3. (28) Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
  4. (29) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler, Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
  5. (30) Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  6. (31) Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  7. (32) Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  8. (33) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  9. (34) Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
  10. (35) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan ve önemli alanların bulunduğu bölgede nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
  11. (36) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekliK35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  12. (37) Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih, 393 Sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
  13. (38) Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 285 pafta, 4181 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
  14. (39) 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
  15. (40) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
  1. (41) Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ce 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
  2. (42) Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
  3. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
  4. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.