1. Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  4. Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  5. Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemize bağlanmadan önce yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  6. Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 Sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  8. Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleleri ve Gaziler Birimi, Şehit eşi Emine Yılmaz’ın müracaatı ile, eşi Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin ilimizdeki bir Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  9. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  10. Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 121 sayılı kararı ile, Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında Mahalle ihdas edildiği ve ihdas edilen yere Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  11. Hisarcık Belediyesi, Korudibi mevkiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.