1.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri devamında 2. Etap olarak belirlenen alanlar için imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270 ve 271 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Erkilet Bulvarı-Mehmet Tarman Cad. kesişimindeki kavşakta imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 138 ve 140 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi 4864 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas İlçe merkezini kapsayan imar planına şahıslar tarafından yapılan itirazlarda Kiçiköy Mahallesi Tut Kavşağının kuzeyinde bulunan ibadet alanı ile konut alanı yer değiştirilmesine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Süksün/Zafer Mahallesi, 1092 ada, 1 parsel, 1092 ada 2 parsel ve 255 ada 315 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, 4324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda köy yerleşik alanı sınırı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Bünyan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 9119 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki bölgede imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Develi Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Develi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi 53 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.İncesu Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
41.Felahiye Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün, Dervenk (Mimarsinan) Viyadüğü ve bağlantı yolları ikmali yapım işi bünyesinde yapılması planlanan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Fatih Mahallesinde 330 ada 1 parsel ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan yaklaşık 9 hektarlık alanda, Kayabaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
45.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan yaklaşık 22 hektarlık alanda, Cırkalan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
46.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan yaklaşık 42 hektarlık alanda, Erciyes Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
47.Muhtelif bulvar, sokak ve kümeevlere isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Yaşar KÜÇÜKÇALIK isimli hayırseverin Belediyemizce yaptırılacak bir eğitim yapısına kendisinin ya da bir yakınının isminin verilmesi şartıyla yapacağı bağışın kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
49.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize tahsis edilen Yahyalı İlçesi, Yuları Mahallesi, 712 parsel numaralı, 22.770,00 m² yüzölçümlü, üzerinde soğuk hava deposu bulunan taşınmazın Belediyemiz adına olan tahsisinden vazgeçilmesi talebinin görüşülmesi.
50.Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş.’nin şirket sermayesini 3.600.000,00-TL’den 3.850.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından kullanılmayan 25.000,00-TL’lik rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.