1.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada,  1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih, 148 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Yıldırım Beyazıt, Konaklar, Melikgazi, Yeni, Germir Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2018 tarih, 79 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih, 118, 119 ve 120 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Sağlık Kampüsü alanının güney batısında konut alanı olarak planlı bölgede bulunan DSİ kanalının planlara işlenmesi yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254, 255 ve 256 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Belediyemiz tarafından projelendirilerek inşası devam eden mini terminallerde yer alacak satış bankolarının 2018 yılında uygulanmak üzere yıllık tahsis ücretinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.