1. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 187, 195 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 110 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi 
4. Anbar Mahallesini Bölge Hastanesinin güneyinden geçerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlayan 20 metre genişliğindeki yol ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Mithatpaşa Mahallesine bağlayan 20 metre genişliğindeki yolun devamlılığının sağlanması; transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusuna istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel maliki tarafından nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve şahıslar adına kayıtlı, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, X: 4.245.000-4.245.800 ve Y: 419.850-420.200 koordinatları arasında kalan alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Mimarsinan parkı içerisinde bulunan ve halen inşaatı devam eden otoparkın, 2. bodrum katının otopark olarak 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi. 
37. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği, 31.12.2016 tarihine kadar kiralanan 8 adet Raylı Sistem Aracının (Tramvay) raylı sistem taşımacılığı kapsamında kullanılmak üzere %98 Belediyemize ait, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesi talebinin görüşülmesi. 
38. 12. Hava Üst Komutanlığı içerisindeki moral motivasyon merkezlerinin ortak işbirliği çerçevesinde, Er ve Erbaşların moral ve motivasyon seviyelerinin en üst düzeyde tutulması için tadilatların Belediyemiz tarafından yapımına Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden izin verilmesi talebinin görüşülmesi. 
39. KASKİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulanmak üzere yeniden düzenlenen su ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. 
40. 06-11 Haziran 2015 tarihlerinde bilim merkezimiz sergilerinin üretim kontrolü ve sevkiyat onayı ile ilgili Amerika birleşik devletlerinin San Francisco şehrin de yapılan toplantıya katılan Ayhan ÇAKICI görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi. 
41. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmenliğinin görüşmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (42) İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. 
2. (43) "Prof.Dr.Kutlu EMRE" adının Meclisin uygun göreceği bir cadde, sokak, meydan veya bulvar ismi olarak verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (44) Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokaklara önerilen isimlerle değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (45) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi ile Huzurevi binasının, Bakanlığa devir işlemlerinin tamamlanması için 31.12.2015 tarihine kadar ek süre verilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (46) ORAN Kalkınma Ajansı “2015 yılı Kültür ve Türizm Mali Destek Proğramı”na Bölgenin turizm alt yapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Kayseri Lisesi, Milli Mücadele, Müze Olacak” başlıklı projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK adına Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (47) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 1 adet Teleskopik Bomlu Kamyon aracı alınması talebinin görüşülmesi. 
7. (48) Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (49) Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi. 
9. (50) Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
10. (51) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
11. (52) Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden biri tarafından plan değişikliği yapılması talebi. 
12. (53) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
13. (54) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
14. (55) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
15. (56) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
16. (57) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
17. (58) Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
18. (59) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
19. (60) Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
20. (61) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
21. (62) Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
22. (63) Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
23. (64) Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
24. (65) Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi. 
25. (66) Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, 131 ada, 24 ve 25 parsel, 146 ada, 6 parsel, ve 148 ada, 61, 62, 63, 64, 91, 146, 147 ve 150 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi. 
26. (67) İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
27. (68) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
28. (69) Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi. 
29. (70) Şeker Akaryakıt Nakliyat Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih, 216 sayılı kararına istinaden uygun görülerek hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itiraz. 
30. (71) Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
31. (72) Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. 
32. (73) ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.nin, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi. 
33. (74) Kocasinan Belediyesi, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi. 
34. (75) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
35. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
36. (77) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
37. (78) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
38. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
39. (80) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
40. (81) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
41. (82) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
42. (83) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
43. (84) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
44. (85) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
45. (86) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
46. (87) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
47. (88) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 
48. (89) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. 
49. (90) 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Makine Y.Müh.Harun KARAKAYA’nın, Çek Cumhuriyeti’nin Praha kentinde yapılacak olan Raylı Sistemlerle ilgili bogi dayanım sistemlerinin yerinde incelenmesi için görevlendirilmesi talebi. 
50. (91) Yahyalı Belediyesine tahsis edilen Soğuk Hava Deposu ve Elma Kalibrasyon Tesisinin tahsis süresinin uzatılması talebi.