1. Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti maliye hazinesine ait, alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. Melikgazi İlçesi Baldöktü Mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.