Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, TEMMUZ ayı toplantısının, 2. Birleşiminin 1. Oturumu 13.07.2007 Cuma günü Saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

  1. Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde 22 Pafta, 2814 ve 2815 nolu parselin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde A.Kemal NAKİPOĞLU’nun itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.