1. Meclis Üyesi Hayri SOLAK'ın partisinden ihraç edilmesi nedeniyle boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2. Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 90 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Mustafa Şimşek Caddesinin devamı olan Konaklar, Germir ve Gökkent Mahallelerinde de devam eden yolun çevre bağlantıları ile beraber açılabilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesinin, Yenimahalle 6945 ada 1 parsel ve 2852 ada 3,4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesinde Kayseri Kuzey Geçişinin 9+000.00 ile 10+000.00 km.’leri arasında bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bahçeli Mahallesi, 9105 ada 1 ve 3 parsellerin bulunduğu alan ile, Gesi Kuzey Mahallesi, 9070 ada, 32 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, Daraağacı Mevkiisinde mülkiyeti şahsa ait 334 ada, 233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4754 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi 10214 ada 40, 41 nolu, 10215 ada, 1 ve 25 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Selimiye Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 10.10.2016 tarih, 474 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde ''1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı'' ihalesi kapsamında Talas İlçesi Merkez Mahallelerini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallesi, 139 ada, 6 parsel ve 145 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Tomarza Belediyesinin, Dadaloğlu Mahallesi, 103 ada, 70, 71, 72 ve 73 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi Aşağı ve Orta Mahallelerinde, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2016 tarih, 523 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17. Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi, 367 ada, 648 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarih, 421 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, askı-ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih, 2, 4, 7 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2017 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde tapu kayıtlarında Sümer Mahallesi, 1636 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21. Talas Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan yerlerin Yeşilhisar Belediyesince alınan işbirliği kapsamında değerlendirilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26. Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 357 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30. Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 6895 ada 1 parsel, 8581 ada 1 parsel, 8580 ada 1 parsel, 6897 ada 1 parsel, 6896 ada 1 parsel, 2994 ada 1,2 ve 3 parseller, 2995 ada 1,2,3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34. Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesinde 571 ada güneyinde 25 metre genişliğinde yolun bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35. Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 12018 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10248 ada 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38. Tomarza Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39. Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 926 ada, 1, 2, 11, 12, 26, 27, 29, 30, 31, 42, 47, 53, 64; 929 ada, 41, 43, 44, 54 no’lu parseller; 2499 ada, 1 parsel ve 4088 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
40. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 22, 24, 27 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
41. Bünyan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42. Bünyan Belediyesinin, Camikebir Mahallesi 317 ada 5 parsel ve 318 ada 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Toki'nin başvurusu doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43. Bünyan Belediyesinin, Bünyan-Köprübaşı Karayolunun güneyinde bulunan 26 ada, 1 parsel ve 393 ada, 3 ve 8 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 92 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
45. Muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
46. Kayseri İli Hacılar İlçesi Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Hitit Alt İstasyon Mevkii'ne, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulması için hazırlanacak protokolün imzalanması hususunda Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
47. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Avrupa Liginde ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil eden, A.G.Ü. Spor Kulübü Bayanlar Basketbol Takımına başarılarından dolayı ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
48. Genişleyen hizmet alanımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla, 2 adet su ikmal aracı ve 2 adet 28 mt hidrolik merdivenli itfaiye aracının alınması talebinin görüşülmesi.
49. Cırgalan Mahallesinde yapımı tamamlanan ve 2017 sezonunda ekim-dikime hazır hale gelen, 19 adet 660 m², 16 adet 475 m² ve 19 adet 330 m² toplamda 54 adet birimden oluşan Doğal Üretim Bahçelerinin; 2017 yılı, hizmet katılım ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
50. Kayseri İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin v bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
51. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile yapılacak TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin on-line paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolü Belediyemiz adına imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
52. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. No:4 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
53. Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Prf.Dr. Celaleddin ÇELİK ve Dr. Faruk KARAARSLAN'a 5216 sayılı Kanunun 20 inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının % 75 ini geçmemek üzere taktir edilecek aylık brüt ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
54. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
EK GÜNDEM
1. (55) Belediyemiz tarafından yapılması planlanan katlı kavşak ve araç altgeçitlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden Borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (56) Otopark ve parkmetre hizmetleri ile ilgili daha önce Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’ye tahsisi yapılan tüm meclis kararlarının tavzih edilmesi ile birlikte, adı geçen hizmetlerin 5216 sayılı kanunun 26. maddesine istinaden 10 yıllığına Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taahhüt Proje Müşavirlik Telekom San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis yapılması, her yıl Yİ-ÜFE oranında artırılmak ve aylık taksitler halinde ödenmesi koşuluyla Belediyemize ödenecek ilk yıl tahsis bedelinin belirlenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
3. (57) Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm alanında mülkiyeti Kocasinan Belediyesine kayıtlı taşınmazlar ile Belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince takas edilmesi hakkında karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
4. (58) Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Belediyemiz şirketi Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (59) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 12679 ada, 1 parsel numaralı 2459,59m2 yüzölçümlü, uygulama imar planında Ticaret alanı olarak planlı, 12680 ada, 1 parsel numaralı 2779,58m2 yüzölçümlü, uygulama imar planında Konut alanı olarak planlı, 12680 ada, 2 parsel numaralı 2642,33m2 yüzölçümlü, uygulama imar planında Konut alanı olarak planlı, 12680 ada, 3 parsel numaralı 3056,62m2 yüzölçümlü, uygulama imar planında Konut alanı olarak planlı taşınmazların satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
6. (60) Kocasinan İlçesi, Şeker ve Yenidoğan Mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan Keykubat Kent Parkı için gerekli plan tadilatları ve muvafakat işlemleri ile ilgili Belediyemiz ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
7. (61) Melikgazi Belediyesinin, Anafartalar ve Sakarya Mahallelerinde bahçesiz kütle olarak planlı bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (62) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (63) Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ Mahallesi, 9549 ada, 12 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (64) Melikgazi Belediyesinin, Hunat Mahallesi, 3426 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (65) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 6654 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (66) Kocasinan Belediyesinin, Barbaros Mahallesi, 2410 ada, 10 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (67) Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Bulvarının doğusunda bulunan alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (68) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Osman Gazi Mahallesi, 391 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (69) Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 1486 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda alt ölçekli imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
16. (70) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (71) Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait 469 ada 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (72) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 116 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (73) Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi 342 ada 5 parsel ve 347 ada 224 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (74) Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (75) Yeşilhisar Belediyesinin, İdris ve Beyleryukarı Mahallelerinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (76) Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (77) Hacılar İlçesi, Eşmecik mevkii ve civarında yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1198 esas, 2017/94 sayılı kararına istinaden iptal edildiğinden, söz konusu alanların nazım imar planlarının yeniden yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (78) İncesu Belediyesinin, Üçkuyu Mahallesi, 150 ada, 6 parsel ve Garipçe Mahallesi, 103 ada, 65 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (79) Develi Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (80) Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.02.2017 tarih, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27. (81) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 38, 39, 41, 42, 43 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28. (82) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29. (83) Hacılar Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30. (84) Özvatan Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31. (85) Yahyalı Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32. (86) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33. (87) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34. (88) Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35. (89) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Lojmanların taşınması ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
36. (90) Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacı ile 237 sayılı taşıt kanunu kapsamında 3 (üç) adet Cenaze Taşıma ve 4 (dört) adet Cenaze Yıkama aracı alınması talebinin görüşülmesi.
37. (91) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesi, 708 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.