1. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde 9072 ada, 1 parsel ve 13076 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı, konut alanı ve teknik altyapı alanı olarak planlı olup söz konusu alan, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin muvafakatı alınarak, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ibadet alanı ve teknik altyapı alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde 512 ada 1 parsel ile 9447 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 1, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Erciyes Teknopark A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde (tapuda Tanpınar Mahallesi), 6925 ada 2 parsel, 6371 ada 6 ve 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 6371 ada 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 7099 ada 44, 58, 59, 61 ve 4702 ada 29 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 09.12.2022 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 2653 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Talas İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2022 tarih, 361 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (Aykome) Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Develi İlçesi Kılıçkaya Mahallesi girişinde bulunan anayola Şht. Osman ÖZSOY Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Fesleğen Sokak, 11 ile 15 numaralı binaların arasından geçip Gülizar Sokağa bağlanan isimsiz yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan 12569 ada 6 parselin doğusundaki isimsiz yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.