1.Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 215 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 184 ada, 315 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 181 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 194, 195 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Develi İlçesi, Epçe Mahallesi, 1837 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesinde Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı’na ait olan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 312, 313, 314, 315, 316 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Hacılar Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 8673 ada 1 parsel ve Yeşilyurt Mahallesi 160 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 264 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
16.Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, 6393 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 263 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
17.Yahyalı İlçesi, Yuları Mahallesi, Bozyer Mevkii, 2 pafta, 585 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.
19.2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.
20.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.
21.Belediyemiz çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 2020 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
22.2020 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
23.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.
24.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif sosyal tesis, kavşak, sokak, cadde ve bulvarlara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
26.Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.
27.Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye finansal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 32.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
28.Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kayseri Şehir Tiyatrosunun demirbaşlarının, İl Kültür Müdürlüğüne devri kapsamında protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
29.Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK’e takdir edilecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
30.Belediyemiz ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ve Erciyes Üniversitesi arasında Kemik İliği Hastanesi yapımına katkı sağlamak amacıyla protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
31.Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri Valiliği yanındaki taş binanın giriş katının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                        EK GÜNDEM
 
32.(1) Hacılar Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33.(2) Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 165, 166, 167, 168 ve 169 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
34.(3) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35.(4) Yahyalı Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36.(5) Talas Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 7, 9, 12, 13, 14 ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37.(6) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38.(7) Bünyan İlçesi, Yakutiye Mahallesi, 318 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
39.(8) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4428 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
40.(9) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 271 ada 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
41.(10) Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan kadastro harici alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
42.(11) Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Mahallesi, 29 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.(12) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(13)  Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 328 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel ile 126 ada, 48, 49 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(14) Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
46.(15) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 3279, 3280, 3281, 3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
47.(16) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11104 ada 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mülkiyeti maliye hazinesine ait Enerji Nakil Hattı güzergahının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
48.(17) Belediyemizin yatırımlarında kullanılmak üzere 175.000.000,00 TL ulusal bankalardan kredi alınabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.