1. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 21.12.2016 tarih ve 57, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Belediyemiz Meclisinin 12.12.2016 tarih, 591 sayılı kararındaki sehven yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4428 ada, 6 parsel ve 5493 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 6718 ada, 1, 3, 4, 5 parseller, 2788 ada, 9, 10, 12 parseller ile 2787 ada, 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Talas Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih, 4, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Pınarbaşı Belediyesinin, Devlet yolu, yaklaşık Km:90+700 ve 93+051'de yer alan kavşak noktaları ile mevcut imar planında yer alan farklılıkların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 21.12.2016 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih, 467 sayılı kararına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.