13/01/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesindeki yapıların otopark ihtiyaçları bölgede yer alan ticari ünitenin ve genel otoparkların bodrum katında yapılacak olan otoparkların yapım işlemleri, yatırılacak otopark bedelinden karşılanacağından bu bölgedeki otopark talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 567 sayılı Kararı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için, görevlendirilen Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

12. Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

13. Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılmasını talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

14. Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılmasını talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılaması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

20. Kocasinan Belediyesinin, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

24. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

25. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi

32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi

33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi

34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

35. Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.

36. Yeşilhisar Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. de bulunan ve nominal değerleri 5,00’er TL. olan %0,01’er hisselerinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi talebinin görüşülmesi.

37. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince, Mardin Valiliğinin ilçe, belde ve köylerinde kullanılmak üzere parke taşı verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının Huzurevi'nin devir işlemleri ve resmi açılış onayı ile ilgili Bakanlıkça yapılan yazışmaların ve yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, söz konusu Huzurevi binasının her türlü giderleri ile işletmesinin 30.04.2014 tarihine kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin görüşülmesi.

39. Zabıta Personeline 2014 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

40. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2013 tarih ve 679 sayılı kararı ile onanarak ilan edilen Talas İçesi, Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

41. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki kesimde tip kesit değişikliği yapıldığını ve doğrultuda güzergah plan paftalarının yeniden hazırlandığını ayrıca raylı sistem hattının 2+720.00 km’sinden başlayıp Erciyes Üniversitesi Hastane önünden geçen güzergahın iptal edildiğini belirterek güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

42. Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 numaralı taşınmazın, Kayseri il Müftülüğü adına yapılan tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

13.01.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (43) Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Sahabiye Medresesinin restorasyon ve kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

2. (44) Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında İmzalanan bu protokolün onaylanması talebinin görüşülmesi.

3. (45)Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Selçuklu Uygarlığı müzesi olarak kullanılmak üzere 18.09.2011 tarihinden itibaren 10 yıllığına kiralanan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisindeki sosyal tesisin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %99' hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye 18.09.2021 tarihine kadar tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

4. (46) Almanya’nın Münih kentinde 15-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Alman Bilim Müzesi tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılmak üzere, tüm masraflar AB tarafından karşılanmak üzere Bilim Merkezi Proje Yürütücüsü Nuh MURAT, Proje Yürütücü Yardımcısı Ayhan ÇAKICI ve Proje Uzmanı Mehmet BÜYÜKBAHÇECİ’nin yurtdışı seyahati için iznin verilmesi talebinin görüşülmesi.

5. (47) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden, 2014 yılında İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebinin görüşülmesi.

(48) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerini uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvelin (Memur Kadrosu İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi.

7. (49) 2014 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

8. (50) Mülkiyeti Belediyemize ait, muhtelif mahallelerde bulunan bazı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

9. (51) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 2 adet personelin 2014 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

10. (52) Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

11. (53) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

12. (54) Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

13. (55) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (56) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (57) Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

16. (58) Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

17. (59) Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

18. (60) Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

19. (61) Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (62) Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (63) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (64) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (65) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (66) Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

25. (67) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26. (68) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. (69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. (72) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

31. (73) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

32. (74) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

33. (75) Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

34. (76) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (77) Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması görüşülmesi.

36. (78) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

37. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.