1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlantı Kocasinan İlçesi sınırları içinde bulunan mevcut toptancı halinin 5957 Sayılı Kanun gereği uygun bir yere taşınması yönündeki plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Fatma ÇÖPLÜ, İrfan METİN, Hatun METİN ve Cemal METİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.