1.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), 272 ada, 19 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantına yapılan itirazlar değerlendirilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2018 tarih, 51 sayılı kararı ile yeniden askı ilan edildiği süre içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 402 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih, 19 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına ask-ı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 112, 113 ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 3432 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.