1. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi. 
2. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebi. 
3. 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümeninde dönem başına kadar görev yapmak üzere gizli oyla üye seçiminin yapılması talebi. 
4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi. 
5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi. 
6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi. 
7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi. 
8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması talebi. 
9. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Özvatan Belediyesinin, Kermelik Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2015tarih ve 18 sayılı, 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
31. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
32. Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
33. Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı, vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi, 6137. Sokak isminin "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak, Battalgazi Mahallesi sakinlerinin, 1396. Sokağın "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
34. Meclisimizin 09.03.2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi, Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmişti, söz konusu konağın bir kısmı 328 ada 5 parsele de bastığından 328 ada 5-6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
35. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait olan Başakpınar Spor tesisinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San.ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.) ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
36. Bilim Merkezinde bulunan 2 adet çay ocağı-kafe ile sosyal tesis alanının %99 hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. 30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Mal Alım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine –malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi ve İthal–yerli, makine-teçhizatların, malzemelerin KDV istinasından yaralanabilmesi için T.C. EKONOMİ BAKANLIGI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden teşvik belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi. 
38. Uygulama birliğinin sağlanması için Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile parkmetre gelirlerinin %50’sinin mevzuatlar gereği ilçe belediyelerimize aktarılması talebinin görüşülmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (39) Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde hizmetlerin daha verimli sürdürülmesi için 5 adet Morglu Cenaze Yıkama ve Nakil Aracı alınması talebinin görüşülmesi. 
2. (40) Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2015 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 4.893.459,93TL artırmıştır. Olağan Genel Kurul tarafından yapılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 4.697.721,53-TL.nin 20.04.2015 tescil tarihinden önce ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (41) İlimiz Melikgazi İlçesinde bulunan General Adnan DOĞU Kışlası içerisinde kalan ve Eski Özel İdare Binasının önünden geçen İmar yolunun açılması ve diğer imar uygulamalarının yapılması için 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
4. (42) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait raylı taşıma sitemi araçlarından 10 adet aracın 2016 sonuna kadar tahsisi yada kiralanması konusunda kurumlar arasında düzenlenecek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (43) Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş olan Konaklar Mahallesi, 8493 ada, 3 parsel numaralı, 3.011,22m² yüzölçümlü, 8492 ada, 7 parsel numaralı, 2.518,99m² yüzölçümlü ve aynı ada 8 parsel numaralı, 1.120,17m² yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanun'un amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
6. (44) Kayseri Bilim Merkezi için Tübitak’ça ihale edilen ve halen yapımları ABD’de devam eden sergi ve planetaryum ekipmanlarının üretimlerinin kontrolü ve yerinde görülmesi amacıyla 30 Mart-08 Nisan 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan teknik ziyarete, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 25.03.2015 tarih ve 2015/533 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine dair Meclisin bilgilendirilmesi. 
7. (45) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin görüşülmesi. 
8. (46) Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi. 
9. (47) İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi. 
10. (48) Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (49) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (50) Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (51) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (52) Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (53) Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (54) Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (55) Kocasinan Belediyesin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (56) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (57) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22. (60)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (61) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26. (64) Bünyan Belediyesi, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (65) Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (66) Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (67) Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (68) Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (69) Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 
32. (70) Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. (71) Talas Belesiyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (72) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (73) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (74) Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. (75) Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (76) Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (77) Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
40. (78) Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
41. (79) Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
42. (80) Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 43. (81) Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 
44. (82) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
45. (83) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
46. (84) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
47. (85) Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 
48. (86) Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
49. (87) Kocasinan-Melikgazi İlçeleri Mimarsinan Söğüt Deresinde ıslah çalışmalarının KASKİ tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.