1. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40 m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararının sehven 63 sayılı karar olarak yazıldığı ve bu karara ilişkin alınan meclis kararının 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda Nazım İmar Plan Değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mahallesi kentsel sit alanındaki koruma amaçlı revizyon imar planlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  9. Hizmet alanı şehir, kasaba ve köylerde kurulan: sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelik verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.