1. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat şemasının görüşülmesi.
  2. Büyükşehir Belediyesinin Norm kadrosunun görüşülmesi.
  3. Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde 1/5000 ölçekli 26K Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. Kocasinan-Engir Gölü (I. ve III. Derece Doğal Sit), Melikgazi, Gesi (Kentsel Sit), Melikgazi, Tavlusun-Germir (Kentsel Sit), Talas-Zincidere (III. Derece Arkeolojik Sit), Talas-Kuruköprü (III. Derece Arkeolojik Sit) alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılmadığı bildirilmiş olup, ayrıca Talas-Zincidere III. Derece Kentsel Sit alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı ilgili belediyesince hazırlatılmış, Bölge Kurulundan onay alma aşamasındadır. Koruma amaçlı imar planları hazırlanmamış olan yukarıda bahsi geçen sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. Erkilet Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta 8662 nolu parselin bir kısmı ile 8773 nolu parselin tamamını içerisine alan bölgenin özel Üniversite alanı olarak planlanması, 1. Komando Tugay Komutanlığınca kullanılan Askeri alan olarak planlı alanın bir kısmının 1/50000 ve 1/25000 çevre düzeni planlarında Askeri alan olarak gösterilmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bu alanın üst ölçekli planlara Askeri Alan olarak işlenmesi, İncesu Organize Sanayi alanın Güneyinde yapılması düşünülen OBH (Organize Tarım ve Hayvancılık alanı)’nın da üst ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen kent ormanı alanına Hizmet sağlaması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.