1.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 68, 69, 71, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi İlçesi, Gesi Güney Mahallesinde imar uygulamaları aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, 102 ada, 2, 3, 70 ve 71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 12485 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Talas-Mimarsinan Organize Kavşağı arasında güney çevre yolunun 3. kesimi olan yol hattındaki ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma sınırının “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi, 2977 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde Karacaşak Deresinin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 59, 60 ve 62 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih, 89, 90, 91 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde 8960 ada 3 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan park alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada 1892 parsel ve 1607 ada 931, 3296 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Belediyemiz Meclisinin 12.11.2018 tarih, 416 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5465 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Belediyemiz Meclisinin 12.11.2018 tarih, 424 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde 162 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılmış olan Belediyemiz Meclisinin 08.10.2018 tarih, 372 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Argıncık Mahallesi, 2513 ada 2 ve 23 parseller ile 4384 ada 1 parsel numaralı taşınmazların mücavirinde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Bünyan İlçesi, Sağlık Mahallesi, 51 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.01.2019 tarih, 5 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına askı ilan süresi aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Talas Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 43, 46, 47 ve 48 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 4871 ada 1 parsel ve 4692 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2018 tarih, 458 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
23.Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
24.Melikgazi İlçesi,  Altınoluk Mahallesi 1091. Sokağın isminin "ECESOY SOKAK" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Belediyemizin AER (Avrupa Bölgeler Meclisi) üyeliğinin sonlandırılması hususunun görüşülmesi.
26.Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK’e takdir edilecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
27.Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi, Aksubağları Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı, 9.643,00m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı taşınmaz ve üzerindeki yapının; İncesu Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
28.Şehrimizin giriş-çıkış kavşaklarında; görsel değeri artırmak,  ağaçlandırma yapılabilmesi, bu alanların korunabilmesi ve bakılabilmesi maksadı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                              EK GÜNDEM
 
1.(29) Toplu taşıma sisteminin %14’ünü oluşturan ücretsiz seyahat kartlarında usulsüz kullanımın önüne geçilmesi ve işletmeciliğin sürdürülebilirliği adına 65 yaş kartlarının aylık 100 binişle sınırlandırılması talebinin görüşülmesi.
2.(30) Belediyemiz tarafından yapılan ve işletilen, Develi Sosyal Yaşam Merkezinin Develi Belediyesine tahsis edilmesi ve devir protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(31) Belediyemiz tarafından yapılan ve işletilen, Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezinin Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi ve devir protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(32) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7800 ada, 1 parsel numaralı, 375,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında ticaret alanı olarak planlı taşınmazın satışının yapılması için Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(33) Belediyemizce yeni kurulacak müzeler için Koleksiyoner Mehmet AKGÜL ve Melikgazi Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(34) Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisine alınan ancak toplu taşıma hizmeti götürülemeyen hatlara Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hizmet satın alınması ve destek bedelinin İdaremizce Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye ödenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(35) TÜRK-İŞ eski genel başkanı, Kayserili hemşehrimiz merhum Mustafa KUMLU adına, eşi Sevim KUMLU ve Ailesinin "Yaşlı Yaşam Merkezi" yapımı için yapacağı şartlı bağış ile ilgili protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
8.(36) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3709 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki 2. Kat, 5, 9 ve 12. bağımsız bölüm numaralı meskenler ile Kavakyazısı (2.Mıntıka) Mahallesi, 2945 ada, 9 parsel numaralı taşınmazdaki 8.Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı meskenin ve Kavakyazısı, 853 ada, 2504 parsel üzerinde bulunan 78/2300 arsa paylı 7.kat, 26 bağımsız bölüm  numaralı meskenin satışının yapılması için Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(37) İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
10.(38) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, 106 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(39) Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 7147 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 11.02.2019 tarih, 50 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
12.(40) Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti 1/2 hisse ile Belediyemize ait, 6340 ada 1 parselin bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(41) Kocasinan Belediyesinin 06.05.2019 tarih, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(42) Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol güzergahları üzerinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanlarda mülk sahiplerinin taleplerine ilişkin  sorunlar yaşandığında hangi yolların izleneceğine dair genel bir karar alınması talebinin görüşülmesi.
15.(43) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih, 134, 135, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(44) Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı kararlarına istinaden Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin dava konusu edilen muhtelif maddelerinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı uygulamalarda yaşanılan sorunların giderilmesi talebinin görüşülmesi.
17.(45) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi 345 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(46) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada 53 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(47) Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 165, 166, 167 ve 169 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(48) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi, 1799 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Kayseri Üniversitesi’nin kullanımına açılmak üzere üniversite planlanması talebinin görüşülmesi.
21.(49) Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 2203 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.