1. Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitimine devam eden Yabancı öğrencilerin kullanabilmesi için öğrenci seyahat kartı verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Kütle parseller ve çevresinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla yeraltı otoparklarının yapılabilmesi için plan notu düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 171 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Develi Belediyesinin, Soysallı Mahallesi 5 ada 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, Gölyeri Mevki, mülkiyeti Belediyemize ait, 962 ada, 6 parsel ve 1014 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 63 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. İncesu Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.