1- Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2- İller Bankası A.Ş.’nin, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planlarını hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3- Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 5961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4- Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenen TRM14 trafo binasının yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesini talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5- Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6- Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’ne ait olan 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7- Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8- Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9- Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10- Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Talas Belediyesi’nin, 1/5000 ölçekli K35-D-02-C ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında, Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14- İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15- İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesinde, 255 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16- İncesu Belediyesi’nin Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17- İncesu Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 126 ve 128 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100 ve 103 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 77 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 03.04.2013 tarih, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23- Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
24- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
25- Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
26- İlimiz Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi Kumarlı Mevkiinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olan A Grubu Hayvanat Bahçesinde çevre illerden gelecek yaralı, hasta, bakıma muhtaç yaban hayvanlarının ( 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2. Maddesi beşinci fıkrasında belirlenen) ihtiyaç duyacağı tedavi, bakım ve rehabilitasyon dönemlerini geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyemizle Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması amacıyla Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
27- 2012 yılında çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonalarında dereceye giren Kayseri’li sporcular Eda ŞAHİN, İdris ÜNVER, Zehra HASPOLAT ve Burak KOCATÜRK’e gösterdikleri üstün başarılardan dolayı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesi gereğince ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
28- Hacılar Belediye Başkanlığının, Deforme olan yolların onarımı ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 10.000 ton sıcak asfalt verilmesi talebi hususunda hazırlanacak olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
29- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulduğundan kurumsal, fonksiyonel, finans ve ekonomik kodlarının açılarak ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinden ödeneklerin tenzil edilerek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
30- Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
31- Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş caddesi ile Taşdirek Caddesini bir birine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.
32- Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
33- İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan ARAS Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

1- 34) 21-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Macaristan’ın Miskolc şehri ile Kardeş Şehir Protokolü imzalamak ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Serdar ALTUNTUĞ, Mehmet SAVRUK, A.Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Zekeriye ERGÜNEŞ, Şaban SOLMAZ, Turan TÜRKÜM, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ile Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
2- (35) Kayseri Arkeoloji Müzesi ile eserlerin geçici olarak Özel Selçuklu Müzesi’nde sergilenmesi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3- (36) Belediyemizin 2012 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden görüşülmesi.
4- (37) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 11.000.000,00TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan tenzil edilerek İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin belirlenen harcama kalemine aktarılması talebinin görüşülmesi.
5- (38) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 25.000.000,00TL ödeneğin 1. Hukuk Müşavirliği’nden tenzil edilerek Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bütçesinin belirtilen harcama kalemine aktarılması talebinin görüşülmesi.
6- (39) Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda hizmet işbirliği yapmak istediklerinden, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden işbirliği protokolü yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi ve ortak hizmet protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesinin görüşülmesi.
7- (40) Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
8- (41) 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
9- (42) Melikgazi İlçesi Anbar ve 19 Mayıs Mahallelerinde muhtelif parseller üzerinde hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 maddesi uygulamalarında, Mülkiyeti Belediyemize ait 10008 ada, 23 parsel numaralı parselden, 2500m² kadar alanın kamuya tahsis edilmesi gerekmekte olup, yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik gereğince umumi hizmetlere ayrılan miktarın kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebinin görüşülmesi.
10- (43) Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun ataması hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
11- (44) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.04.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
12- (45) Aliya İzzet BEGOVİÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi
13- (46) Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebinin görüşülmesi.
14- (47) Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15- (48) Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16- (49) Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17- (50) İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18- (51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19- (52) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20- (53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21- (54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22- (55) Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
23- (56) Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
24- (57) Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
25- (58) Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26- (59) Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
27- (60) Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
28- (61) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebine istinaden, Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
29- (62) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ancak takas sonucu Belediyemize geçecek olan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30- (63) Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
31- (64) Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
32- (65) 5-8 Mayıs 2013 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet ile Portekiz’in Lizbon eyaletine yapılan teknik ziyarete katılan üzere Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın ziyaretleri hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.