1. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 131 ada 10, 11, 35, 37, 45, 48, 51 ve 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesi, 106 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Yahyalı Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi, 686 ada, 4 ve 5 ile 1789 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi, 781 ada, 1, 2, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 1331 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

13. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

15. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

17. Bünyan Belediyesi’ne 35.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

18. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında şehrimize göç eden su aboneliği için müracaat eden depremzedelerden, Güvence Bedeli, Keşif Ücreti, Numara ve Dosya Bedeli, Su Katılım Payı ve Sayaç Ücreti alınmaması talebinin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi.

19. Gürpınar Taş Ocağında 2.000.000 Ton Agrega ve Temel Malzemesi Üretilmesi İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

20. Muhtelif Yerlerde Sıcak Asfalt Kaplama İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

21. Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi, Boğazkesen Caddesi, 667 ada, 74 parsel üzerinde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Boğazkesen Camii’nin restorasyonuna ve çevre düzenlemesine yönelik projelerin revize edilmesi ve hazırlanacak projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

22. Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 7777 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine muvafakat edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalaması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

25. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi, Oymaağaç ve Camiikebir Mahallerinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın doğusunda Kuzey Çevre Yolunun kuzey ve güney kısmındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarih, 246 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

33. Talas Belediye Meclisinin 10.02.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, Dönberi Mevki 684 ada, 2 parsel ve Çamlıca Mahallesi, Dönberi ve Meryemana Mevki 156 ada 94, 96, 115 ve 116 parsel ve 157 ada 102 ve 103 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

35. (1) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. (2) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (3) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (4) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (5) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

40. (6) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 8222 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (7) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 885 ada 3 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. (8) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (9) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (10) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (11) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

46. (12) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (13) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. (15) Talas Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (16) Talas Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

51. (17) Develi İlçesi, Soysallı Mahallesi, 0 ada, 433 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

52. (18) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2777 ada, 19 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (19) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2780 ada, 9 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (20) İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2023 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

55. (21) İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

56. (22) İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57. (23) Develi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (24) Develi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59. (25) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde 6338 ada 2 parsel ve güneyinde bulunan taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

60. (26) Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi, Karaören Mevkii Nekropol Alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak plana işlenmesi için 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

61. (27) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

62. (28) Sarız Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63. (29) Sarız Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64. (30) Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, Salyakası Mevkii, 119 ada, 90 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

65. (31) Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı diğer ortakları tarafından kullanılmayan rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (32) Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.