1.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 6895 ada 1 parsel, 8581 ada 1 parsel, 8580 ada 1 parsel, 6897 ada 1 parsel, 6896 ada 1 parsel, 2994 ada 1, 2 ve 3 parseller, 2995 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesinde 571 ada güneyinde 25 metre genişliğinde yolun bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Anafartalar ve Sakarya Mahallelerinde bahçesiz kütle olarak planlı bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Hunat Mahallesi, 3426 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 6654 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Osman Gazi Mahallesi, 391 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 1486 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait 469 ada 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Akkışla Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Yeşilhisar Belediyesinin, İdris ve Beyleryukarı Mahallelerinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Hacılar İlçesi, Eşmecik mevkii ve civarında yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1198 esas, 2017/94 sayılı kararına istinaden iptal edildiğinden, söz konusu alanların nazım imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 38, 39, 41, 42, 43 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih, 61 ve 64 kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Hacılar Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Özvatan Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 357 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 12018 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10248 ada 8, 9 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Tomarza Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Bünyan Belediyesinin, Bünyan-Köprübaşı Karayolunun güneyinde bulunan 26 ada, 1 parsel ve 393 ada, 3 ve 8 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 92 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Bulvarının doğusunda bulunan alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 342 ada 5 parsel ve 347 ada 224 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Develi Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.02.2017 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 12210 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu plansız alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
37.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan muhtelif ada ve parsellerin taşınmazların bulunduğu az yoğun konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
38.Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu, plan notları, küçük haritalar ve araştırma ve değerlendirme raporu Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, konunun karara bağlanması talebinin görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 3212 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.Talas Belediyesinin, Sakaltutan Mahallesinde bulunan 2362 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
41.Akkışla Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 09 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.Muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
43.Mülkiyeti Belediyemize ait Bünyan İlçesinde bulunan 7 adet dükkânın, 10 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
44.Sarımsaklı Barajı kenarında bulunan mesire alanının rehabilite edilmesi ve halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yaptırılacak tesislerin inşası ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
45.Kocasinan İlçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kesişiminde katlı kavşak düzenlemesi yapılacak olan bölgede 154 kW yüksek gerilim hattı bulunduğundan Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
46.Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile Belediyemiz arasında, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığın artırılması konularında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
47.Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve KASKİ Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış bulunan davaların sulh yoluyla çözümlenmesi amacıyla Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesini 6.500.000,00-TL’den 26.500.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 19.946.000,00-TL’nin ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
                                                                                                    EK GÜNDEM
1.(49) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği’nin görüşülmesi.
2.(50) Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Boğazköprü- Kırşehir- 4.Bl.Hd. (Boğazköprü-Kalaba arası) Devlet yolunun Pastırmacılar Parkının bulunduğu kavşak alanına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(51) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi, 3238 ada, 68, 70, 72, 84 ve 106 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(52) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla planlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yeni paftalara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(53) Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde, 9024 ada 17 parsel ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(54) Talas Belediyesinin, Akçakaya Mahallesi 4418 ve 4419 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(55) Yeşilhisar İlçesi, merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla planlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yeni paftalara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(56) Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Kızılgeriş Mevkiindeki alanda ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(57) İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi, 108 ada 216 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(58) İncesu Belediyesinin, Hamurcu Mahallesi, 272 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(59) Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 58 ada, 74 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(60) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 116 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(61) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 78, 79, 85 ve 88 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(62) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(63) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih, 77, 78 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(64) Talas Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(65) Talas Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(66) Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 89 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(67) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(68) Develi Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(69) İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 12 sayılı kararı ve 06.03.2017 tarih, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(70) Yahyalı Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(71) Yahyalı Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(72) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin Kocasinan Belediyesine devredilmesi talebinin görüşülmesi.
25.(73) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin Kocasinan Belediyesine devredilmesi talebinin görüşülmesi.