1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Mehmet YAŞAR’ın yaptığı itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.