1.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.
2.2018 Yılına ait Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
4.Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3721 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
5.Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yeni otobüs alımlarının finansmanı için 6.000.000-TL borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün, Derevenk (Mimarsinan) Viyadüğü ve bağlantı yolları ikmali yapım işi bünyesinde yapılması planlanan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Develi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Felahiye Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 427, 430 ve 434 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih, 231, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih 99 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Germir Mahallesi, 7462 ada, 1, 2 parsel ve 11270 ada, 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Osman Kavuncu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen alan için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3256 ada 52 ve 53 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Büyükşehir Belediyemize 150.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
33.İncesu Belediyesine 6.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
34.Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede yer alan Sosyal Tesislerin, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
35.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hisarcık Erciyes Mah. Tekir Yaylası Küme Evler Cad. No:60 Melikgazi/KAYSERİ adresindeki Sosyal Tesisin, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
36.Belediyemiz ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı arasında gerçekleştirilecek işbirliği protokollerinin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
37.1. Hukuk Müşavirliğinin yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
38.İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
39.Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada, 1 ve 6317 ada, 2 numaralı parseller, 6317 ada, 18 numaralı parsel, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
40.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde Kocasinan Bulvarı Kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih, 274 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
41.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti TOKİ'ye ait Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesinde, tapunun Karpuzatan Düz Mahallesi, 3129 ada 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu plansız alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
43.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ve 245 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                            EK GÜNDEM
 
1.(44) İmar planlarında uygulama bütünlüğünün sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan belediyemiz imar uygulamaları, plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(45) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 4615 ada 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(46) Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
4.(47) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(48) Fen İşleri Dire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(49) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5402 ada 1 parsel ve 5403 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(50) Kocasinan Belediyesi sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve sayısallaştırma yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(51) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacı Kılınç Mahallesi, 7850 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(52) 1. Hukuk Müşavirliğinin, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yeniden yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(53) Bünyan İlçesi Camikebir Mahallesi, 318 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz ve civarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, konut alanı, ticaret+konut alanı planlanması veya plandan çıkarılması talep edilerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
11.(54) Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
12.(55) Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(56) Pınarbaşı İlçesi, Küçük Kömarmut Mahallesi 105 ada, 2 parsel ile Karahacılı Mahallesi 126 ada, 51 parsel numaralı mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
14.(57) Akkışla İlçesi, Şen Mahallesi, 159 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz ve civarını kapsayan yerin yeniden planlanması talep edilerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
15.(58) Hacılar İlçesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Mekânsal Yapım Yönetmeliği ve Gösterimlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(59) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 471, 474, 475, 478, 480, 481 ve 483 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(60) Develi Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(61) Develi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(62) Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(63) Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 103 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(64) Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(65) İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(66) İncesu Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(67) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(68) Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili olarak Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan alanda, mülkiyeti Belediyemize ait 4761 ada, 48, 50 ve 52 parsel numaralı, 4756 ada, 193 ve 194 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan hisselerin Melikgazi Belediyesine bedelsiz devredilmesi talebinin görüşülmesi.
26.(69) Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Başkanı Doç. Dr. Okşan Başoğlu ve Belediyemiz arasında, şehrimiz genelinde yer alan tarihi kültürel alt yapının bilimsel şekilde ortaya çıkarılması kapsamında işbirliği protokolü imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.