1. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.