1. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 2451 parsel ve tescil harici alan üzerinde yer alan Gürpınar Kaya Oyma Mekanlar ve Köprü’nün bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih, 98, 102, 103, 104, 107 ve 109 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih, 123 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Erciyes Bulvarı üzerinde yapılacak yol projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Erkilet Arabidin Mahallesi'nde, 8629 ada 230 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Yavuzlar Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Şeker Mahallesi 6102. Caddeyi birleştiren alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarih 83, 84 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarih 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Sarıoğlan İlçesi, Tatılı Mahallesi'nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'ye ait 224 ada 49, 50, 51 ve 52 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Talas Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. İncesu Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Kayseri’de bulunan bir cadde veya bulvara Kudüs isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nın, Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

20. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

22. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.

23. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 14119 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

24. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 7369 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “Belediye Kadın Konukevi” yapılmak üzere 25 yıl süre ile Kocasinan Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

25. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Develi İlçesi, Harman Mahallesi, 1263 ada 130 parselde bulunan otogar olarak kullanılan taşınmazın kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

26. Tomarza Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. Tomarza Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

29. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi, 453 ada, 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

30. Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

31. (1) Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (2) Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (3) Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (4) Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesinde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

35. (5) Develi İlçesi, Sindelhöyük/Cumhuriyet Mahallesi, 524 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılması için satın alınması ve satın alınma işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

36. (6) Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih, 110 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

37. (7) İncesu Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 47, 48, 49, 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (8) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (9) Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 0 ada 1082 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (10) Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Oymaağaç ve Şeker Mahallerinde Şehir Hastanesinin batısında bulunan Devlet Demiryolları Hattı ile Bekir Yıldız Bulvarı arasında kalan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (11) Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde, Kuruköprü ve Gürpınar Mahallelerini birbirlerine bağlayan yol güzergahı üzerinde doğalgaz ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda, söz konusu yolun 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve fiili durumuna uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (12) Talas Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 86, 87 ve 88 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (13) Talas Belediyesi’nin, Başakpınar Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan sürecinde yapılan itirazların yoğunluğu ve bu itirazların üst ölçekli plan değişikliği gerektirmesi sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planının düzenlenerek yeniden planlanması talebinin görüşülmesi.

44. (14) Yahyalı Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (15) Talas İlçesi, Reşadiye, Akçakaya, Endürlük ve Zincidere Mahallelerini kapsayan alanda ilave revizyon nazım imar planı yapılması yönünde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarih, 70 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planına askı ilan sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi.

46. (16) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (17) Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (18) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

49. (19) Felahiye Belediyesi’ne 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

50. (20) Yahyalı Belediyesi’ne 16.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.