1.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1018, 1028 ve 1031 parsel numaralı taşınmazlar ve civarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2923 ada 109 parsel nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Yahyalı Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Yahyalı Belediyesinin, Yenice ve Çamlıca Mahallelerinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 63, 64, 73 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Akkışla Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.