1. Meclis Üyesi Necati ERAVŞAR’ın vefatından dolayı boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi. 
2. Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel, 8676 ada, 1, 2 parsel, 8660 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Bünyan Belediyesinin, 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Tomarza Belediyesinin, Emiruşağı Mahallesi 146 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat talepleri için hazırlanan İmar Plan Tadilatı Dosya İnceleme Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi. 
13. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3257 ada, 22, 23, 24, 25 ve 50 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11251 ada, 27 parsel (eskisi 1380 ada, 27 parsel) ve 11252 ada, 1 parsel (eskisi 1456 ada, 1 parsel) no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10170 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 367 ada, 569 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120 ve 127 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 92, 93, 94 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Akkışla Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Yahyalı Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan hükümlerinin ''6.8.2. ağaçlandırılacak alanlar'' maddesine yönelik plan notu değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi. 
35. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 1618. Sokak isminin “Fatoş BÜYÜKKUŞOĞLU” Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Diyarbakır İlimizin Sur İlçesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Özel Harekatçı Uzman Çavuş Göksal CİN’in isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Durak Demir ve Hava Demir isimli hayırseverlerin, Belediyemizce yapılan bir okul binasına Durak-Hava DEMİR isminin konması şartıyla yapacakları 1.150.000,00 TL şartlı bağışın kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
39. İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kullanması amacıyla Belediyemizce yaptırılacak olan tesislerin inşası ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
40. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemek, bu meslekleri yaşatmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
41. Belediyemizce gerçekleştirilecek 30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Alımı için ödenecek olan 36.880.536,00 Avro tutarın, borç veya kredi olarak alınması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
42. 02-04 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Hollanda’nın Bergeijk eyaletinde yapılan Kayseri Bilim Merkezi İçin Üretilen Sergi Materyallerinin Üretim Kontrolü toplantısına Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Bilim Merkezi Sorumlusu Suat ŞAHİN’in, görevlendirilmesi hususunda Meclisin bilgilendirilmesi. 
43. 25-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Bruns Firması tarafından üretilmekte olan Kayseri Bilim Merkezi sergilerinin sevkiyat onayı ile ilgili toplantıya, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Bilim Merkezi personeli Mehmet BÜYÜKBAHÇECİ’nin görevlendirilmesi hususunda Meclisin bilgilendirilmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (44) Güney Mahallesi Garipler Sokağı No:30 Yeşilhisar/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (45) Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi ve Beyazşehir Mahallesi’nde muhtelif parsellerde bulunan taşınmazların satışının yapılması talebinin görüşülmesi. 
3. (46) Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 7316 ada, 3 parsel nolu 26.480,57 m²’lik taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2016 tarihinde yapılan protokol kapsamında Belediyemize devredilecek olan, 7316 ada, 5 parsel numarasını alan 10.480,42 m²’lik alanda imar planı değişikliği yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 4. (47) Öğrenim durumu ve müktesepleri uygun olan İtfaiye Eri personelinin kadro derecelerinin 3 olarak belirlenmesi ve diğer dolu kadrolardan, kadro dereceleri değişmesi gerekenler için tanzim edilen III Sayılı Cetvelin kabul edilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (48) Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (49) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, 2944 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (50) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde, 1298 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (51) Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti S. S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, 179 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (52) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, 278 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (53) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde, 274 ada, 4 parsel ve 220 ada, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (54) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi'nde, Değirmendere Vadisi’nde yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih, 2017 sayılı kararına istinaden, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
12. (55) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde, 10630 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (56) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi’nde, 3220 ada, 36 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (57) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi ve Zincidere Mahallesi'ni birbirinden ayıran doğu batı doğrultulu taşıt yolu aksındaki planlar arası uyumsuzluğun giderilmesini talebinin görüşülmesi. 
15. (58) Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 170 ada, 9, 10 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi. 
16. (59) Talas Belediyesinin, daha önceki kararına istinaden hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2016 tarih, 24 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kadastro yoluna bastığı bilgisiyle konut olarak planlanan kütlenin, harita tescil işlemlerinde başka bir alana bastığı belirlendiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (60) İncesu Belediyesinin, Karahöyük Mahallesi'nde 106 ada, 300 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (61) İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi'nde 209 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (62) Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (63) Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde mülkiyeti Bünyan Belediyesi'ne ait 53 ada, 1, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (64) Pınarbaşı Belediyesinin, İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait 126 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (65) Pınarbaşı Belediyesinin, Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (66) Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi’nde, 301 ada 4, 5 ve 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (67) Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi’nde, 1237 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (68) Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi’nde, 1837 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (69) Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik ve Düzencik Mahallerinde bulunan 150 ada, 82-131 parsel, 355 ada, 1 parsel, 361 ada, 19-22 parsel ve 420 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (70) Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 184 ada, 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (71) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 221, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
29. (72) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (73) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31. (74) Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 84, 85, 86 ve 87 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
32. (75) İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (76) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
34. (77) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
35. (78) Develi Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
36. (79) Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. (80) Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
38. (81) Bünyan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (82) Felahiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (83) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
41. (84) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (85) Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yaklaşık 18 ha alanda 5393 sayılı kanunun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi hususundaki talebin görüşülmesi. 
43. (86) Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek ve söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve ilgili Yönetmeliğin kabulü hususundaki talebin görüşülmesi. 
44. (87) Kocasinan Belediyesinin, Plevne Mahallesi, 7626 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
45. (88) Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi 6577 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
46. (89) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi'nde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.